Kansainväliset projektit

Projektit ja kokeilemalla kehittäminen ovat tärkeä osa Palvelusäätiön toimintaa ja kehittämistoiminnan kokonaisuutta. Kansainväliset projektit ovat useiden maiden yhteisiä kehittämishankkeita.

Illico - Independent Living Skills (2018-2021)

Hankkeen päätavoitteena on tukea erityistä tukea tarvitsevien aikuisten itsenäistä elämää tarjoamalla työkaluja heille itselleen, heidän läheisilleen sekä hoito- ja sosiaalialan ammattilaisille.

Projektin rahoittaja: Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma

AMiD - Access to services for Migrants with Disabilities (2018-2019)

AMiDin tarkoituksena on tukea vammaisten maahanmuuttajien ja pakolaisten vastaanottoa ja kotoutumista EU:ssa.

Projektin rahoittaja: the European Union's Asylum, Migration and Integration Fund

Taitojen ja osaamisen lisääminen tuen henkilökohtaistamisessa - SKILLS (2017-2019)

Projektin tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien ihmisten täyden kansalaisuuden toteutumista.

Projektin rahoittaja: Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma

Implementing Inclusion in Schools – IIIS-projekti (2016–2019)

Projektin tavoitteena on kehittää inklusiivista koulua kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Projektissa lisätään peruskoulujen henkilöstön osaamista, jotta he voisivat paremmin edistää vammaisten lasten osallisuutta ja oikeuksia päivittäisessä työssään.

Projektin rahoittaja: Erasmus+ EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma

Tuetun päätöksenteon lupaavat käytännöt, I Decide -hanke (2018-2020)

Projektin tavoitteena on tuetun päätöksenteon avulla vahvistaa kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta. Projektin alussa keräämme kumppanimaissa lupaavia käytäntöjä tuetun päätöksenteon toteutumisesta.

Projektin rahoittaja: Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma

Steps – Sharing the European Pathways (2015–2017)

Projektin tavoitteena on jakaa kumppaneiden kokemuksia ja opittua tietoa laitosasumisen lakkauttamiseen liittyen.

Projektin rahoittaja: Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma

Unlocking Freedom through Adult Education -projekti (2015–2018)

Aikuiskoulutusta kehittävän Unlocking Freedom through Adult Education Erasmus+ -projektin yhteistyökumppaneita ovat Irlanti, Ranska ja Bulgaria.

Projektin rahoittaja: Erasmus+ EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma

Yhdenvertaisuus lain edessä: Access to Justice (2014–2016)

AJuPID tulee englanninkielisistä sanoista Access to Justice for Persons with Intellectual Disablities, oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä.

Projektin rahoittaja: Civil Justice Programme of the European Union

Kuvia


Lisätietoja