Mitä tarkoittaa henkilökohtainen budjetti?

Henkilökohtainen budjetti on rahasumma, jonka kunta myöntää kehitysvammaisen tai muuten tukea tarvitsevan ihmisen palveluihin. Henkilökohtaisessa budjetoinnissa ihminen päättää itse, mihin raha käytetään.

Henkilökohtainen budjetti tarkoittaa sosiaalipalvelujen käyttäjälle annettua rahaa, jolla hän voi hankkia tarvitsemansa tuen ja palvelut haluamallaan tavalla. Henkilökohtainen budjetti muodostetaan avun ja tuen tarpeiden arvioinnin sekä tuen ja palvelujen kustannusten pohjalta.

Perusajatus on, että ihmiset tietävät itse parhaiten, mitkä asiat ovat heille tärkeitä ja millaista elämää he haluavat elää. Kun ihmiset saavat itse suunnitella ja järjestää tarvitsemansa palvelut, ratkaisut vastaavat parhaiten heidän avun ja tuen tarpeisiinsa.

Henkilökohtaisen budjetin avulla on mahdollista

  • päättää itse, millaista elämää haluaa elää
  • järjestää itse tai olla mukana järjestämässä itselleen sopivia palveluita ja arjessa tarvittavaa tukea

On tärkeää, että ihmisille annetaan riittävästi apua henkilökohtaisen budjetoinnin suunnitteluun ja tuen hankkimiseen. Apuna voi olla sosiaalityöntekijä, lähityöntekijä, oma läheinen tai ystävä.

Henkilökohtainen budjetti lisää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen läheistensä valinnanvapautta ja vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on, että jokainen voisi elää omannäköistään ja itselleen mieleistä elämää.

Henkilökohtainen budjetti ei vaikuta Kelan maksamiin tukiin tai eläkkeisiin.