Miten henkilökohtaista apua haetaan?

Henkilökohtaista apua haetaan
omasta kotikunnasta.

Vammaispalvelulaki edellyttää,
että vammainen henkilö osaa määritellä
avun sisällön ja toteutustavat.
Hakijalla on oltava mielipide
omasta avun tarpeestaan.

Oman mielipiteen kertominen
voi tuntua aluksi vaikealta.
Voit kertoa omalla tavallasi,
mitä asioita haluaisit tehdä
ja mihin tarvitset apua.

POHDI, MISSÄ ASIOISSA TARVITSET
HENKILÖKOHTAISTA APUA

 • päivittäiset toimet kodissa ja kodin ulkopuolella
 • ihmissuhteet ja ystävien tapaaminen
 • yhteiskunnallinen osallistuminen, kuten konserteissa ja tapahtumissa käyminen
 • harrastukset
 • opiskelu ja työ

KIRJAA YLÖS ASIAT,
JOIHIN TARVITSET APUA

Voit käyttää apuna:

POHDI SINULLE LÄHEISEN IHMISEN KANSSA,
MITEN APU JÄRJESTETÄÄN

Järjestämistavat ovat:

 • toimit itse avustajan työnantajana
 • käytät palveluseteliä avun hankkimiseen
 • saat henkilökohtaisen avustajan kunnan järjestämänä

Jos toimit työnantajana, hoidat seuraavat asiat:

 • avustajan etsiminen ja palkkaaminen
 • työsopimuksen tekeminen
 • työehdoista sopiminen
 • työsuhteesta ja työajoista huolehtiminen
 • palkan ja työnantajamaksujen maksaminen
 • työterveyshuollon järjestäminen

Kunta voi auttaa sinua
työnantajan tehtävien hoidossa.
Kunnan on otettava huomioon
sinun mielipiteesi ja avun tarpeesi,
kun järjestämistavasta päätetään.

POHDI, KUINKA PALJON TARVITSET APUA,
MIHIN AIKAAN JA MILLAISEN AVUSTAJAN HALUAT

Voit käyttää apunasi:

Henkilökohtaisen avun hakulomaketta.

POHDI, MITÄ KULUJA AVUSTAJASTA KERTYY

Kunta korvaa avustajan kohtuulliset kulut,
esimerkiksi matkakulut ja konserttiliput.
Kuluista on sovittava kunnan kanssa.
Monissa kunnissa avustaja pääsee ilmaiseksi
tapahtumiin avustettavan mukana.

PALVELUSUUNNITELMAPALAVERI

Sovi sosiaalityöntekijäsi kanssa aika
palvelusuunnitelman päivittämistä
tai uuden suunnitelman tekoa varten.

Ota palvelusuunnitelmapalaveriin
valokuvat, kuvasymbolit, piirrokset, kirjoitukset
tai Henkilökohtaisen avun kortti.
Niiden avulla voit esittää oman mielipiteesi
henkilökohtaisen avun tarpeestasi.

Voit myös pyytää avuksesi puhetulkin
tai sinulle läheisen ihmisen.

Palvelusuunnitelmaan kirjoitetaan
henkilökohtaisen avun määrä ja järjestämistapa.

PÄÄTÖS HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA

Palvelusuunnitelmapalaverin jälkeen
kotikuntasi tekee päätöksen
henkilökohtaisen avun myöntämisestä.
Jos päätös on kielteinen,
siitä voi tehdä oikaisupyynnön
kunnan sosiaalilautakunnalle.