Miten kehitämme henkilökohtaista apua?

Tavoitteet

Tukea kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta, itsenäisyyttä ja osallisuutta henkilökohtaisen avun ja sen kehittämisen keinoin.  Kohderyhmien tiedon lisääminen henkilökohtaisesta avusta ja sen ideologiasta sekä yksilökeskeisestä elämänsuunnittelusta.

Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on lisätä vaikeavammaisten ihmisen yhdenvertaisuutta, itsenäisyyttä ja osallisuutta. Vammaispalvelulaki takaa myös kehitysvammaisille ihmisille oikeuden saada henkilökohtaista apua. Tutkimus vuoden 2009 vammaispalvelulain muutosten vaikutuksista asiakasmääriin ja kustannuksiin (THL. Raportti 1/2014) osoittaa, että vammaispalvelulain ensisijaisuus suhteessa kehitysvammalakiin on käytännössä mahdollistanut entistä useammalle kehitysvammaiselle henkilölle pääsyn henkilökohtaisen avun piiriin.

Kehitysvammaiset ihmiset eivät kuitenkaan ole vielä tasa-arvoisessa asemassa muihin henkilökohtaisen avun käyttäjiin nähden. Kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat tukea henkilökohtaisen avun hakemiseen ja työnjohtajana toimimiseen. Avun luonne on erityinen sillä tukea tarvitaan fyysisen avun lisäksi myös asioiden ymmärtämiseen.

Käytännössä vammaisen ihmisen sosiaalinen asema suomalaisessa hyvinvointipalvelujen järjestelmässä on sidoksissa siihen, onko yksilöllä valtaa tai mahdollisuuksia määritellä itse tarpeitaan ja tehdä päätöksiä elämäntavoistaan ja elämänkulustaan (Eriksson 2013). Assitentti.infon tekemän Selvitys työnantajamallin eri toteuttamistavoista (Ahola & Heini 2014) mukaan monissa kunnissa on käytännössä käytettävissä ainoastaan työnantajamalli, joka ei useinkaan ole kehitysvammaisille ihmisille todellinen vaihtoehto. Selvityksen mukaan henkilökohtaisen avun järjestämistapojen määrä on riippuvainen kunnasta, ja kunnan osuus esimerkiksi työnantajan velvoitteiden hoitamisessa ja neuvonnan antamisessa vaihtelee suuresti. 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtaisen avun kursseilla ja koulutuksissa kuullut käytännön kokemukset vahvistavat tätä näkemystä.  Lisäksi kursseilla on noussut esiin se, että avustajia voi olla vaikea saada ja vaihtuvuus on suurta.

Tarvitsemme

  1. tietoa henkilökohtaisesta avusta, työnjohtajuudesta ja yksilöllisen tuen ideologiasta kehitysvammaisille ihmisille ja kehitysvammaisten ihmisten näkökulmasta,
  2. alueellista ja valtakunnallista vaikuttamistyötä kehitysvammaisten ihmisten näkökulmasta ja heidän tekemänään
  3. yhtenäisiä käytäntöjä kehitysvammaisten ihmisten henkilökohtaisen avun toteuttamiseen ja tietoa hyvistä toimintamalleista
  4. koulutusta ja työvälineitä avustajien työn profiilin nostamiseen sekä
  5. tukea työnjohtajuuteen ja itsemääräämisoikeuden tukemiseen.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön henkilökohtaisen avun kehittämisen keskeiset kohderyhmät

  1. kehitysvammaiset ihmiset (jotka jo toimivat työnjohtajina tai joilla on tarve henkilökohtaiseen apuun) ja heidän läheisensä
  2. kehitysvammaisten ihmisten henkilökohtaiset avustajat tai avustajan työstä kiinnostuneet,
  3. toiminnassa mukana olevat tai alueellisesta kehittämistyöstä kiinnostuneet kunnat, palveluntuottajat sekä muut yhteistyötahot.

Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Kynnys ry, Heta-Liitto ry ja Honkalampi-säätiö.Olemme mukana myös valtakunnallisessa henkilökohtaisen avun verkostossa Assistentti.infossa.


Lisätietoja