Elämänmuutostoiminta

Elämänmuutostoiminta tukee päämiehiä, perheitä ja heidän lähiverkostojaan elämän eri vaiheissa.

Elämänmuutostoimintaan kuuluvat seuraavat osa-alueet:

  • Aikuisuuden kynnyksellä -toiminta tukee kehitysvammaista nuorta perheenjäsentä ja hänen läheisiään tulevaisuuden suunnittelussa.
  • Muuttovalmennus tukee tukee muuttajaa ja läheisiä elämänmuutoksessa ja muuttoon valmistautumisessa.
  • Ikäperhetoiminta tukee kehitysvammaista aikuista perheenjäsentä ja hänen ikääntyviä vanhempiaan tämän hetken elämäntilanteessa ja tulevaisuuteen valmistautumisessa.
  • Edelläkävijät-toiminnassamme tuetaan erityistä tukea tarvitsevaa ja hänen lähiverkostoaan elämäntilanteessa, jossa usein koko perhe tarvitsee apua ja tukea. Toiminta on yksilö- ja perhekohtaista. Kuljemme rinnalla vahvistaen omaa elämän- ja tulevaisuudensuunnittelua.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö toimii yhteistyössä perheiden, kuntien, palveluntuottajien, oppilaitosten ja eri toimijoiden sekä STEAn kanssa. Tavoitteena on tukea erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ja heidän perheitään sekä kehittää tuen muotoja eri elämänmuutosvaiheisiin.


Lisätietoja