Edelläkävijät

Edelläkävijät -toiminnassamme tuetaan erityistä tukea tarvitsevaa ja hänen lähiverkostoaan elämäntilanteessa, jossa usein koko perhe tarvitsee apua ja tukea. Toiminta on yksilö- ja perhekohtaista.

Elämänmuutostoiminnan piirissä on vuosien aikana ollut erilaisia kehitysvammaisia tai erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ja perheitä, joista osa kokee olevansa väliinputoajia ja joille tulevaisuus näyttäytyy näköalattomana. He kokevat, että olemassa olevat toiminnat ja palvelut eivät vastaa heidän tarpeisiinsa. Esimerkiksi ryhmämuotoiset ja vertaistuelliset toimintamuodot eivät palvele heitä. Erityisesti elämänmuutosvaiheissa heillä on tästä syystä iso riski syrjäytyä, kokea yksinäisyyttä ja jäädä oman onnensa nojaan.

Edelläkävijät-toiminnassa kohdataan yksittäinen erityistä tukea tarvitseva henkilö ja perhe heille tutussa ympäristössä ja edetään heidän mahdollisuuksiensa ja voimavarojensa mukaan. Heille tarjotaan matalankynnyksen mahdollisuus lähteä tutkimaan, mikä on minulle ja meille hyvää elämää.

Osallistuminen toimintaamme vahvistaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön ja hänen perheensä arkielämää, kykyä kohdata muutostilanteita ja antaa näköaloja tulevaisuuteen. Varhaisen tuen mahdollistaminen ja arjen kriisitilanteiden ennaltaehkäiseminen on erityisen tärkeää. Toiminnassa tarjotaan välineitä kotikunnan ja alueen muiden toimijoiden väliseen vuoropuheluun oikeanlaisen tuen löytymiseksi. Näin väliinputoajaperheistä tulee edelläkävijöitä ja kehittäjäkumppaneita, jotka haastavat olemassa olevaa toimintaa ja palveluja luoden uusia tuen muotoja.

Toiminnan tavoitteet:

• rohkaistaan ja tuetaan erityistä tukea tarvitsevaa henkilöä omannäköisen elämän suunnittelussa
• tuetaan perheen arjessa selviytymistä ja tulevaisuuden suunnittelua
• kehitetään uudenlaisia palveluita ja tuen muotoja yhteistyössä palvelun käyttäjän, kunnan ja muiden toimijoiden kanssa
• mallinnetaan ja jaetaan kokemuksia tukea perheitä muutos- ja kriisitilanteessa

"Nämä perheet tulee
nähdä ennen kaikkea
kehittäjäkumppaneina,
voimavarana -aktiivisena
palveluiden ja tuen kehittäjinä
– edelläkävijöinä"

Olisitko sinä meidän uusi edelläkävijä tai edelläkävijäperhe? Tiedätkö jonkun, joka tarvitsisi henkilökohtaista tukea hyvän arjen rakentamisessa? Ole rohkeasti yhdeydessä meihin, niin tehdään yhdessä arjesta hyvä.


Lisätietoja