Mikä on asiantuntijaryhmä?

Asiantuntijaryhmä tarkoittaa joukkoa kehitysvammaisia ihmisiä, jotka miettivät vammaisten ihmisten elämää ja osallistuvat heidän palveluidensa kehittämiseen.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä pidetään tärkeänä, että palveluita ja toimintaa suunniteltaessa kuullaan kehitysvammaisia ihmisiä ja otetaan huomioon heidän näkemyksensä ja kokemuksensa. Asiantuntijaryhmä perustettiin, jotta kehitysvammaisten ihmisten mielipiteet kuuluisivat aiempaa paremmin.

Kuinka asiantuntijaryhmä toimii?

Asiantuntijaryhmän tärkeimmät toimintamuodot:

Kokoukset

Asiantuntijaryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa keskustelemaan asioista.

Kommentit ja lausunnot

Asiantuntijaryhmä kommentoi Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimintasuunnitelmia, käynnissä olevia projekteja ja uusia hankehakemuksia.

Asiantuntijablogi

Asiantuntijaryhmän jäsenet kirjoittavat ajatuksiaan ja näkemyksiään omaan blogiinsa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kotisivuille osoitteeseen: www.kvps.fi/asiantuntijablogi 

Tutustumiskäynnit

Asiantuntijaryhmä käy tutustumassa kehitysvammaisten ihmisten elämään ja heille suunnattuihin palveluihin muun muassa asumisyksiköissä, työ- ja päivätoimintakeskuksissa ja laitoksissa.

Asiantuntijaryhmää avustavat Kehitysvammaisten Palvelusäätiön työntekijät.