Aikuisuuden kynnyksellä

Aikuisuuden kynnyksellä -toiminta tukee aikuistuvaa ja itsenäistyvää nuorta ja hänen perhettään elämän tärkeässä muutosvaiheessa.

Aikuisuuden kynnyksellä -toiminnan tavoitteena on tukea kehitysvammaista nuorta ja hänen perhettään muutosvaiheessa, kun nuori aikuistuu ja itsenäistyy, päättää peruskoulun tai valmistuu ammattikoulusta ja lähtee kohti omaa elämää.

Aikuistuva nuori

Nuoren aikuistuessa ja itsenäistyessä on tärkeää tukea ja kannustaa häntä elämään mahdollisimman omannäköistä elämää. Toiminnan lähtökohtana on tukea kehitysvammaista nuorta aikuisuuden kynnyksellä ja mahdollistaa hänen oma voimaantumisensa itsenäisen elämän rakentamisessa.

Aikuistuvan nuoren perhe

Aikuistuvan nuoren perhe on tärkeää ottaa mukaan muutosprosessiin, jotta se pystyisi tukemaan nuorta parhaalla mahdollisella tavalla. Kehitysvammaisen nuoren itsenäistyminen herättää perheenjäsenissä monenlaisia tunteita. Tunteet on hyvä tiedostaa ja käsitellä, jotta itsenäistyminen sujuisi onnistuneesti.

Toiminnan tavoitteet

  • Kehittää erilaisia vaihtoehtoisia toimintatapoja, joilla tuetaan nuoren perhettä itsenäistymisprosessissa.
  • Rakentaa toimivia ja yksilön tarpeiden mukaisia ratkaisuja opiskelu-uralle, työelämään ja asumisen järjestämiseen yksilökeskeisen suunnittelun ja henkilökohtaisen budjetoinnin avulla.
  • Koordinoida asiantuntijoiden verkostoa ja rakentaa toimivaa yhteistyötä nuoren elämässä tiivisti mukana olevien henkilöiden kesken. Mallintaa toimivaa yhteistyötä työelämän tahojen kanssa.

Yhteistyö

Aikuisuuden kynnyksellä -toimintaa toteutetaan yhteistyössä perheiden, kuntien, oppilaitosten ja työelämän toimijoiden kanssa. Yhteistyö voi olla esimerkiksi Hyvän elämän avaimet - tai Nuoren itsenäistyminen -kurssi tai keskusteluilta.

Aikuistumisen tukemisesta kiinnostuneet - olkaa meihin yhteydessä!

*****************************************************************************

Nuoren palvelupolut -tiekartta

Kokosimme kysymyksiä, jotka tulevat vastaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen kasvaessa nuoreksi ja edelleen täysi-ikäiseksi.

Kun nuori on 16 – 18-vuotias, voivat monet asiat hänen elämässään olla muutoksessa. Kokosimme kysymyksiä, jotka tulevat vastaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen kasvaessa nuoreksi ja edelleen täysi-ikäiseksi.

Ryhmittelimme huomioitavat asiat teemoihin: asuminen, koulu, asioiden hoitaminen, vapaa-aika, toimeentulo, terveys ja eho. Aihepiirit on koottu oheiseen karttakuvaan otsikolla ”Nuoren palvelupolut”.
Tulosta ja ota talteen, tiekartaksi ja muistilistaksi.

"Kokosimme perheiden avuksi kysymyksiä, jotka tulevat vastaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen kasvaessa nuoreksi ja edelleen täysi-ikäiseksi. #erityisnuori "

 

Tiekartan ovat koostaneet Kehitysvammaisten Palvelusäätiön elämänmuutostoiminta ja Kehitysvammaisten Tukiliiton verkkoauttamisen Tuleva-hanke.


Lisätietoja