Osallisuus esillä lastensuojelussa ja Ei myytävänä -kansalaisaloitteessa

Kirjoitettu: 25.9.2018, Markku Virkamäki

Lastensuojelussa on nyt noussut keskusteluun osallisuuden puute – myös Ei myytävänä -kansalaisaloite nousi osattomuuden kokemuksesta.

Viime viikkoina on käyty keskustelua lastensuojelun tilanteesta Pohjolakotiin tehdyn tarkastuksen yhteydessä. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko korosti esitellessään toimenpiteitä tarkastuksen johdosta, että suurin huoli poliittisilla päätöksentekijöillä liittyy lastensuojelun asiakkaiden osallisuuden puutteeseen. Monesti hyvinkin rankkojen taustan omaavien nuorten osallisuus oli heikoissa kantimissa.

On hyvä, että tämä kysymys nousee julkisuudessa esiin. Vammaisjärjestöjen Ei myytävänä -kansalaisaloitteessa on kysymys samasta ilmiöstä. Vammaisilla henkilöillä ei ole asianosaisosallisuutta eikä oikeussuojakeinoja, kun heidän elämänmittaiset, välttämättömät palvelut järjestetään kilpailuttamalla. Tämä kysymys liittyy ennen kaikkea asumispalveluihin, henkilökohtaiseen apuun sekä KELAn puhe- ja kuulovammaisten tulkkipalveluiden järjestämiseen hankintalain mukaisella kilpailuttamisella.

Vammaiset henkilöt itse ja heidän läheisensä ovat tulleet näissä kysymyksissä esille ja korostaneet sitä, kuinka heidän oikeuksiansa kansalaisena ja sosiaalipalveluiden käyttäjänä loukataan tällä menettelyllä. Vammaisjärjestöt ovat korostaneet, että asiantila on vastoin YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa yleisopimusta. Erityisesti artikloja 12 ja 19.

Mutta muutosta ei ole vieläkään tapahtunut. Vaikka lähes kaikkien kansanedustajien sanotaan ymmärtävän kansalaisaloitteen taustan ja perusteet. Vammaisjärjestöt ovat tehneet jo kaksi ratkaisuehdotusta, jotka eivät ole menestyneet. Kumpikin eri syystä ja eri ministeriön näkemyksen perusteella.

Ei myytävänä-kansalaisaloitteen valiokuntakäsittely eduskunnassa on alkamassa, kun sosiaali- ja terveysvaliokunta saa sote-lakiesityksen käsiteltyä. Odotamme paljon sen käsittelyltä sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa että myös perustuslakivaliokunnassa. Luotamme ainoastaan lakitasoiseen ratkaisuun.

Nyt on aika ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin. Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen sanoi Ei myytävänä-kansalaisaloitteen tiedotustilaisuudessa 29.8, että Suomi on itse luonut tämän asiantilan vammaispalvelujen järjestämiseen. Ja itse Suomen on se korjattava.

Kommentoi

Osallistu keskusteluun, ota kantaa ja kerro ajatuksesi!

Täytäthän kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.