Visioista vahvaan vanhemmuuteen – Now and next Suomessa

Kirjoitettu: 28.8.2018, KVPS

Tämä on kirjoitus luottamuksen kasvusta omaan pärjäämiseen vanhempana. Mukana havaintoja omasta muutoksestani nähdä arjen onnistumiset, mahdollisuudet ja hyvän.

Toukokuussa saimme Tulppaanitalolle Tampereelle Australian Plumtreestä Annick Jansonin ja Melo Kalemkeridiksen kouluttamaan perheitä, joissa on kehitysvammainen tai erityisen tuen tarpeessa oleva lapsi. Now and next -koulutusohjelma on Australiassa kehitetty uraauurtava varhaisen tuen ohjauskoulutus erityislapsiperheille, jossa vanhemmat osallistuvat myönteiseen, innovatiiviseen ja luovaan visiointiprosessiin sekä tavoitteidensa toteuttamiseen. Tarkoitus on, että perheet voimaantuvat toimijoina ottamaan vetovastuuta omassa elämässään.

Leikki nimeltä perheemme tulevaisuus

On ensimmäinen koulutuspäivä. Olen etukäteen saanut kouluttajilta luettavakseni materiaalia Now and Nextistä ja sen taustateorioista, joten ihan ummikkona en koulutukseen osallistu. Pöydällä ympärilläni on papereita, tarroja, kuvia, värityskyniä, avaruus, planeettoja sekä tabletti e-kirjoineen. Hetkessä huomaan sukeltaneeni avaruusmaailmaan, jossa rakennan lapsestani astronauttia, pähkäilen hänen vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan sekä koko perheen ja itseni tulevaisuuden toiveita ja tavoitteita. Olen mukana leikissä, jonka teema on elämäni tärkein: erityislapseni ja koko perheen hyvinvointi, meidän tulevaisuutemme.

Voimaantumista ja visiointia pelillisyyden keinoin

Now and next -koulutusohjelma on tarkoitettu erityisesti pikkulasten vanhemmille, joille tilanne on suhteellisen tuore. Siinä pyritään voimaantumaan omassa haasteellisessa arjessa, näkemään pienet ilon aiheet ja onnistumiset sekä luomaan pienen pieniä mutta sitäkin ratkaisevampia askelia kohti hyvinvoivaa ja täysipainoista arkea.

”Now&Next-ohjelma antoi valtavan paljon lisää positiivista energiaa ja työkaluja asioiden parantamiseen juuri meidän perheemme kohdalla. Se myös vahvisti uskoani siitä, että minun asenteellani ja toiminnallani on valtava merkitys muutoksen toteutumisessa.” Äiti, osallistuja

Koulutus perustuu positiiviseen psykologiaan ja traumaperäisen kasvun teoriaan sekä tutkimukseen perhekeskeisestä työstä. Toteutus tapahtuu kokonaan perheiltä perheille eli koulutuksen vetäjät ovat myös itse erityislasten vanhempia. Koulutus haastaa perinteisen surukeskeisen ajattelutavan auttamalla perheitä visioimaan omaa ja lapsensa elämää aidosti ja luovasti, asettamaan tehokkaita ja realistisia tavoitteita ja suunnittelemaan, miten tavoitteista päästään tuloksiin.

Ryhmän osallistujat kartoittavat mahdollisuuksia kuvien avulla ja käyttävät räätälöityä sekä muokattavaa e-book -sovellusta. Niiden avulla luodaan uusi ja innostava tila, jossa vanhemmat pääsevät haaveilemaan vammaisen lapsensa elämästä. Koulutuksessa käytetään myös useita uusia, kiinnostavia välineitä, kuten edistysaskeleiden kirjaamista varten laadittua sovellusta, värityskirjaa tietoisen ja läsnäolevan pohdinnan avuksi sekä Tavoitteista toimenpiteisiin -prosesseja, jotka auttavat vanhempia saavuttamaan tavoitteensa nopeammin ja ylipäätään selkiyttävät niitä. Pelillistämisen ja tietoisuustaitojen avulla ohjelmassa pyritään kehittämään perheiden valmiuksia sekä luomaan aidosti perhekeskeisiä ja perhelähtöisiä suhteita työntekijöihin. Perheiden toimijuutta vahvistamalla voidaan korjata perheiden ja työntekijöiden välistä vallan epätasapainoa. Koulutuksen välityksellä perheet voivat myös jakaa kokemuksia, tietoa sekä tukea ja rohkaista toisiaan vertaisverkostossaan.

”Now&Next-ohjelma laajensi ymmärrystäni varsinkin vahvuuksien hyödyntämisestä tavoitteiden saavuttamisessa. Sain aivan uusia ideoita vahvistaa ja hyödyntää sekä omia että lapseni vahvuuksia. 12-vuotias poikani ei ollut selviytynyt suihkukäynnistä vuosien harjoittelun, kuvatuen eikä aina äidin ohjeidenkaan avulla. Poikani oman toiminnan ohjaus on niin heikkoa, vielä. Toisaalta hän on valtavan taitava tekemään kännykällä videoita. Now and Next’in innoittamana poikani teki tutorial-videon suihkussa käymisestä. Ja kas kummaa, vaikkei hän itse käyttänyt videota suihkureissun onnistumiseen, hän taisi sitä tehdessään sisäistää, miten suihkussa tulee toimia, sillä sen jälkeen suihkukäynnit ovat onnistuneet paljon paremmin kuin ennen!” Äiti, osallistuja

Pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita

Tutkimusten mukaan erityislapsestaan huolehtivilla vanhemmilla on huomattavan korkea stressitaso ja ennenaikaista vanhenemista. Tämän vuoksi onkin ensiarvoisen tärkeää löytää paikka, jossa saa purkaa omaa väsymystään ja tuntemuksiaan, tuntea tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi juuri sellaisena kuin kullakin hetkellä on, kääntää katse tulevaan ja keskittyä hyvään.

Hyvään keskittymisen taito ja uusien toimintatapojen luominen arjen tueksi ei usein tapahdu itsestään eikä varsinkaan heti. Tarvitsemme apua ja tukea matkalla näihin taitoihin. Now and next pyrkiikin vastaamaan ensisijaisesti tähän tarpeeseen keskittämällä katseen tähän hetkeen ja tulevaisuuteen.

Konkreettinen tulevaisuuden suunnittelu tapahtuu niin, että vanhemmat kehittävät lapselleen inspiroivan pitkän aikavälin tavoitteen, jonka saavuttamiseksi suunnitellaan lyhyen aikavälin tavoitteita. Luodaan oppimisympäristö, jossa perheet toisiaan tukien kehittävät taitoja, joiden avulla saavutetaan lapsen ja perheen kannalta hyviä tuloksia. Oleellista on, että edetään realistisesti ja niin pienin askelin, että jokainen lyhyen aikavälin tavoite on mahdollista saavuttaa ja siitä voi saada onnistumisen kokemuksia sekä iloa arkeen.

”Tavoitteiden nimeäminen on joskus aika vaikeaa ja etenkin silloin, kun arki on haastavaa ja harjoiteltavia asioita on paljon. Now and Next -ohjelmassa tavoitteiden nimeämistä oli helpotettu kuvakortein, mikä teki siitä paljon helpompaa ja jopa mielekästä. Tavoitekuvien asettelu Pictability-pelilaudalle vahvisti positiivista kuvaa tulevaisuudesta meidän omassa universumissamme. Ohjelman avulla syntyi myös selkeämpi kuva kaikista niistä tekijöistä, jotka voivat tukea tavoitteen saavuttamista.” Äiti, osallistuja

Meidän vanhempien näkökulmasta virkistävää koulutuksessa on sen näkyvä teoriatausta, pelillisyys, tavoitteellisuus sekä se, että se ei ole varsinaisesti vertaistukiryhmä, vaikka sisältää hyvin vahvan vertaistuellisen ilmapiirin. Tutkimustiedon kautta on mahdollista saavuttaa laajempi ymmärrys omasta tilanteesta ja itsestä, omista toiminta- ja reagointitavoista. Samanaikaisesti voi uppoutua hyvinkin tavoitteellisesti pelin ja leikin maailmaan, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että asioita käsiteltäisiin kepeästi ja pintapuolisesti, vaan ennemminkin syvältä ja ymmärtäen.

Mielen taitoja tähän hetkeen ja tulevaan

Reilu kaksi kuukautta koulutusjakson jälkeen katson taaksepäin tuota ensimmäistä koulutuspäivää ja sitä seurannutta aikaa. Selviytymisen kupla on pirstoutunut ympäriltä ja tilalle on tullut meidänlaisemme arki. Akuutit tilanteet ovat edelleen toki akuutteja, mutta se mitä niistä seuraa, ei ole enää ennallaan. Kun pudotaan, noustaan ylös – toinen toisiamme perheessä tukien. Haparoinnin ja selviytymistaistelun sijaan mieli hakeutuu automaattisesti tähän hetkeen ja tulevaan, tekee vaikeissa hetkissä ja niiden jälkeen korjausliikkeitä ja konkreettisia pieniä askelia kohti tasapainoista ja riittävän hyvää arkea. Ajatukset hakeutuvat näkemään onnistumiset, mahdollisuudet ja hyvän. Luottamus omiin voimiin ja omaan pärjäämiseen kasvaa askel askeleelta. Tämä on meidän perheen hyvä elämä.

***

Kehitysvammaisten Palvelusaatiössä pilotoidaan syksyllä 2018 ja keväällä 2019 pienten erityislasten vanhemmille voimaannuttava koulutus Tulevaisuuden taitajat, joka perustuu positiiviseen psykologiaan ja yhteistyöhön Now and next -kouluttajien kanssa. Syksyn kurssi toteutuu Laukaassa kahtena viikonloppuna, 3.-4.11. ja 17.-18.11.2018. Tarkemmat tiedot tapahtumasta ja ilmoittautuminen tästä linkistä.

Kommentoi

Osallistu keskusteluun, ota kantaa ja kerro ajatuksesi!

Täytäthän kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


Lisätietoja