Uutena työntekijänä hyvinvoivassa työyhteisössä

Kirjoitettu: 18.6.2018, KVPS

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Kehittämistoiminta sai alkuvuodesta kaksi uutta työntekijää Monan ja Vernan.

Uusina työntekijöinä työyhteisön lämmin vastaanotto ja joukkoon sulautuminen ei ole aina itsestäänselvyys. Meillä oli onni kokea tämä muutamia kuukausia sitten. Näin jälkikäteen on mukavaa muistella alun tunnelmia - sitä kuinka koko porukka otti meidät välittömän lämpimästi vastaan – ja tehdä havaintoja millaiseen työyhteisöön olemmekaan päässeet asettumaan.

Työhyvinvointi kasvaa yhteisistä arvoista

Ensimmäisten työpäivien aikana Koivu ja tähti -videon avulla avattu yhteinen visio kehitysvammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan ihmisen osallisuudesta, hyvästä elämästä ja läheisten luottamuksesta on alkanut hahmottua joksikin paljon suuremmaksi ja perustavanlaatuisemmaksi arvopohjaksi, mistä voidaan monissa työyhteisöissä vain haaveilla. Itseasiassa ei puhuta vain arvopohjasta, joka näyttäytyy perustana kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden sekä heidän läheisten kanssa tehtävässä työssä, vaan puhutaan paljon laajemmasta asiasta: ihmiskäsityksestä, joka näyttäytyy suhteessa kaikkiin toisiin ihmisiin - työpaikalla suhteessa työtovereihin. On valtavan voimaannuttavaa saada kokea tekevänsä työtä, jolla on arvoa ja uskommekin tämän olevan yksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiön työhyvinvoinnin salaisuuksista.

Työtä tehdään yhdessä

Tässä työyhteisössä kiitos ja kannustus ovat osa päivittäistä ja merkityksellistä työkulttuuria sekä tunneilmastoa työhyvinvointia ylläpitävinä tekijöinä. Yhdessäolo ja työskentely on helppoa ja mutkatonta ja työtä pyritään tekemään aidosti yhdessä. Työn tekemisen lomassa hersyvä nauru raikaa, kyyneliä jaetaan ja halauksia vaihdetaan. Avoimuus, lämpö, luottamus ja työtoverin auttaminen ovat niin arkipäivää, ettei niihin välttämättä tule edes kiinnittäneeksi huomiota, ellei erityisesti keskity. Onkin tärkeää välillä pysähtyä tunnustelemaan työyhteisön ilmapiiriä ja vaalia sitä entisestään. Lämmin työyhteisö auttaa tekemään entistä merkityksellisempää työtä, sillä uskomme sen välittyvän myös ulospäin. Tunneakatemian johtaja Jarkko Rantanen sanookin: ”Kun tunteet heräävät ihmisten välisissä kohtaamisissa, se on samalla merkki vuorovaikutuksen onnistumisesta. Olemme sytyttäneet vastapuolessa jotain sellaista, mikä saa ajatuksemme kukoistamaan. Tieto ilman tunteita johtaa harvoin mihinkään.”

Nyky-työelämässä kiireen kokemus tulee ilman erityistä kutsua. Kiireessä on helppo kadottaa suunta ja tarkoitus. Se on myrkkyä henkiselle muutokselle ja kasvulle, mutta myös sensitiiviselle kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle, joka on kuitenkin tämän työn ydintä. Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä työyhteisön jäsenten taito pysähtyä ja kyky havaita pysähtymisen tarve sekä asian että ihmisen äärellä on tämän työn toteuttamisen perusedellytys. Kun annamme työn ja toisen ihmisen koskettaa itseämme aidosti, pystymme työskentelemään täysin sydämin hyvän ja ihmisarvoisen elämän puolesta.

Jokainen saa tehdä työtä omana itsenään

Hyvinvoiva työyhteisö ja työn joustavuus ovat asioita, jotka herättävät voimakasta kiitollisuutta. Työtä, jonka päätavoitteena on jokaisen kansalaisen hyvä, tasa-arvoinen ja omannäköinen elämä, ei voi tehdä mekaanisesti ilman vilpitöntä pyrkimystä saada muutosta aikaan. On etuoikeutettua saada toteuttaa sitä yhdessä rintamassa kokeneen, asiantuntevan ja osaavan tekijäjoukon kanssa, jossa jokaisen osaaminen ja potentiaali pyritään tunnistamaan. On hienoa, kun työyhteisön jäsenille annetaan mahdollisuus toteuttaa omia vahvuuksiaan kannustaen ja arvostaen, mutta halutessaan myös haastaa ja kehittää itseään epämukavuusalueillakin.

Erilaisuuden tunnistaminen ja tunnustaminen ovat työyhteisön rikkaus. Jokainen saa tehdä työtä omana itsenään, omine elämänvaiheineen ja historioineen. Ja mikä parasta – työntekijän hyvinvoinnilla on suora yhteys palvelun laatuun. Hyvinvoiva työyhteisö on idearikas ja saa aikaan laatua haastavissakin tilanteissa. Meille uusille työntekijöille on välittynyt vahva kokemus siitä, että työntekijöiden työhyvinvointia pidetään korkeassa arvossa ja sen eteen panostetaan. Sen tuomat tulokset näyttäytyvät myös ulkopuolisen teettämässä kyselyssä, joka tuo esiin sen, ettemme ole ainoita jotka kokevat tämän työyhteisön kunnioituksen ja lämmön.

Toivommekin meistä jokaisen pysähtyvän tarkkailemaan oman työyhteisönsä hyviä puolia ja siten lisäämään omaa työhyvinvointiaan!

Oikein aurinkoista ja hyvinvoivaa alkukesää toivotellen,

Mona ja Verna

Kommentoi

Osallistu keskusteluun, ota kantaa ja kerro ajatuksesi!

Täytäthän kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.