Oppilas kohdataan rakkaudella ja kunnioittaen

Kirjoitettu: 30.8.2019, KVPS

Yhteisissä keskusteluissa olemme päässeet tuulettamaan omia ajatusmallejamme. Olemme myös saaneet vahvistusta sille, että se mitä olemme lasten kanssa tehneet ja toimineet, on ollut hyvää ja kaunista juuri sellaisenaan. Niittyvillan koulussa ohjaajana työskentelevä Krista Ruusuvuori kirjoittaa omista kokemuksistaan kansainvälisessä kehittämishankkeessa.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on ollut mukana kansainvälisessä IIIS-hankkeessa kehittämässä inklusiivista koulua kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Inklusiivisella koululla tarkoitetaan kaikkien vammaisten lasten ja nuorten oikeutta päästä opetuksen piiriin tavallisessa kouluympäristössä. Hanke alkoi vuonna 2016 ja päättyy syyskuussa 2019. Lue lisää IIIS-hankkeesta tästä linkistä.

Niittyvillan koulu Seinäjoella on yksi hankkeen pilottikouluista. Koulussa Ohjaajana työskentelevä Krista Ruusuvuori kirjoitti ajatuksiaan hankkeen vaikutuksista hänen omaan työhönsä ohjaajana:

Mahdollisuus keskusteluun kiireisessä kouluarjessa

Kansainvälinen IIIS-hanke on koulussamme näkynyt monella eri tavalla. Sen kautta olemme päässeet näkemään ja kokemaan erilaisia tapoja niin kasvatuksellisesta näkökulmasta, kuin myös oppilaiden osallistamisesta.

Monelle meistä vaikka metsässä ja vesistössä liikkuminen on itsestään selvää, mutta apuvälineitä tarvitseville ihmisille se voi olla haastavaa. Hankkeen aikana olemme oppineet, miten kirjava joukko erilaisia toimintavälineitä onkaan olemassa. Niiden avulla myös liikuntarajoitteiset pääsevät osallistumaan ja liikkumaan. Toimintavälineet ovat olleet oppilaille mukavia ja ohjaajille helppokäyttöisiä.

IIIS-hanke on antanut meille ohjaajille mahdollisuuden istua alas arjen kiireiden keskellä. Olemme saaneet rauhassa keskustella erilaisista ajatuksista ja toimintatavoista. Olemme saaneet kertoa ja kuulla tarinoita erityislapsien kohtaamista haasteista elämässä ja pyrkineet yhdessä miettimään, miten voisimme yhdessä toimia niin, että kaikilla olisi hyvä olla ja että kaikki tulisivat kuulluksi.

Projektin kautta olemme päässeet tuulettamaan omia ajatusmallejamme. Olemme myös saaneet vahvistusta sille, että se mitä olemme lasten kanssa tehneet ja toimineet, on ollut hyvää ja kaunista juuri sellaisenaan.

Nämä lapset tarvitsevat paljon rauhallisia ja turvallisia ihmisiä ympärilleen. Ihmisiä, jotka kohtaavat heidät yksilöinä, tutustuvat heihin persoonina. Oppilaan diagnoosi on toissijainen asia. Tärkeintä on, että lapsi tulee hyväksytyksi ja rakastetuksi omana itsenään. Me annamme heille työkalut elämässä pärjäämiseen. Ja näistä työkaluista on taas hyvä ja tärkeä päästä aika ajoin keskustelemaan muiden ohjaajien sekä toisten alalla työskentelevien kanssa.

Sen lisäksi, että lapset tulevat hyväksytyksi omanlaisinaan, on tärkeää, että ohjaaja saa tehdä työtä omalla persoonallaan. Meillä jokaisella on erilaisia vahvuuksia ja jokainen meistä tuo oman upean osansa tärkeään kokonaisuuteen.

Ajatuksia laatikon ulkopuolelta

IIIS-hankkeen aikana käydyt keskustelut ovat herätelleet meitä ajattelemaan myös laatikon ulkopuolelta, muistuttaneet, että joskus on hyvä kyseenalaistaa totuttuja normeja ja etsiä uusia tapoja toimia. Tällä alalla ei koskaan voi olla valmis; elämä ja tilanteet muuttuvat. Kun tehdään töitä ihmiseltä ihmiselle niin pitää muistaa, että jokainen tilanne ja ihminen ovat erilaisia. Ja se mikä toimii tänään, ei välttämättä toimi enää huomenna. Yhteistyö tällä alalla on äärimmäisen tärkeää ja jokaisella meillä on sama päämäärä. Tärkeintä on, että lapset kokevat olonsa turvalliseksi.

Meillä on vastuu toisistamme

Tässä työssä on todella tärkeää, että jokainen puhaltaa yhteen hiileen ja kaikilla meillä on vastuu toisistamme. Autamme toisiamme ja osaamme myös pyytää apua. Niin kuin oppilaiden, on myös ohjaajien luotettava siihen, ettei asioiden kanssa tarvitse jäädä yksin. Yhteisöllisyys ja huumori on arjessa sellaisia asioita, joista jokainen saa voimaa, niin lapset kuin aikuisetkin. Ja Niittyvillassa huumori näyttelee hyvin isoa osaa jokapäiväistä elämää - aina jostain kuuluu naurua.

Lapset opettavat

Vaikeidenkin tilanteiden keskellä on hyvä muistaa, ettei elämää saa ottaa kovin vakavasti. Kaikenlaiset tilanteet ratkeavat parhaiten sillä, että lähestymme asiaa positiivisen kautta. Meillä on aikuisina velvollisuus muistaa, että myös ongelmatilanteissa oppilas tulee kohdata rakkaudella ja kunnioittaen. Työmme on tärkeää ja ennen kaikkea meidän oppilaat ovat tärkeitä. Meistä jokainen tekee tätä työtä täydellä sydämellä ja nämä lapset opettavat meitä joka päivä näkemään maailman valoisana ja kauniina paikkana.

Kiitos Niittyvilla ja kiitos IIIS-hanke näistä opettavaisista kolmesta vuodesta. Vaikka hanke päättyy, niin sisältö jää elämään ja meistä jokainen on jatkossakin sitoutunut etsimään erilaisia ja uudenlaisia tapoja toimia oppilaiden kanssa. Emme jatkossakaan unohda kyseenalaistaa omia toimintamallejamme ja tulemme ajattelemaan ensisijaisesti lapsen parasta, kohtaamme heidät tulevaisuudessakin arvostaen ja kunnioittaen. Ja huumori - se saa jatkaa edelleen kukkimistaan!

Kommentit

Heli Paarto kommentoi 30.8.2019 klo 17:48 #

Aivan ihana kirjoitus ja ihana asenne tuohon vaikeaan ja tärkeään työhön! Arvostan!


Kommentoi

Osallistu keskusteluun, ota kantaa ja kerro ajatuksesi!

Täytäthän kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


Lisätietoja