Meillä maanantaitkin ovat innostavia työpäiviä

Kirjoitettu: 26.2.2019, KVPS

On etuoikeus saada tehdä työtä, josta voi olla ylpeä. Meillä kehittämistoiminnassa ollaan ihan työn imussa!

Parhaimmillaan työ sytyttää tekijänsä joka päivä sekä tarjoaa uusia oppimisen ja onnistumisen mahdollisuuksia. Meillä KVPS:n kehittämistoiminnassa henkilöstömme innostuu aina uudelleen työstään erityistä tukea tarvitsevien ihmisten, heidän läheistensä sekä muiden alan verkostojen kanssa. Koemme olevamme kehittäjäkumppaneita, joilla on mahdollisuus yhdessä muiden kanssa tehdä merkityksellistä ja tulevaisuuteen katsovaa työtä.

Toteutimme syksyn 2018 aikana kehittämistoiminnan henkilöstölle Työn imu -kyselyn, jolla kartoitettiin työntekijöidemme kokemaa tarmokkuutta, omistautuneisuutta ja uppoutumista työssään. Työn imu on työhyvinvoinnin käsite, jolla tarkoitetaan työhön liittyvää myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa. Kun työn imu on vahvaa, työntekijä kokee työnsä mielekkääksi, nauttii siitä ja lähtee useimmiten aamulla mielellään töihin.

On etuoikeus saada tehdä työtä, josta voi olla ylpeä

Työn imu -kyselyn tulokset osoittivat, että kehittämistoimintamme henkilöstö kokee työnsä erittäin merkitykselliseksi, innostavaksi, energisoivaksi ja mukaansa tempaavaksi. Työn imuun liittyvät hyvinvoinnin ulottuvuudet ovat tarmokkuus, omistautuneisuus ja uppoutuminen. Tarmokkuus on kokemusta energisyydestä, halua panostaa työhön sekä sinnikkyyttä ja halua ponnistella myös vastoinkäymisten kohdatessa. Omistautuneisuus kertoo työntekijän kokemasta merkityksellisyydestä, innokkuudesta, inspiraatiosta, ylpeydestä ja haasteellisuudesta työssä. Uppoutuminen kuvaa syvää keskittymistä ja paneutumista työhön ja siitä koettua nautintoa. Uppoutuessa työaika kuluu kuin huomaamatta ja irrottautuminen voi tuntua vaikealta. Kysely osoitti, että olemme kaikilla kolmella ulottuvuudella huimasti suomalaisen tutkimuksen viitearvoja korkeammalla tasolla. Aivan erityisen korkean arvon saimme siitä, kuinka omistautuneita työllemme olemme. Työn imun ulottuvuuksia mitattiin Työn imu 9 -kyselyllä (UWES © Schaufeli & Bakker, 2003), joka on lyhennetty yhdeksän väittämän versio 17 väittämän kyselystä. Väittämien arviointiasteikko oli 0 = en koskaan – 6 = päivittäin.

Työn imun ulottuvuus KVPS:n kehittämistoiminnan henkilöstö (N=20) Suomalaisen tutkimuksen viitearvo (N=16 335)
Tarmokkuus 5,41/6 4,38/6
Omistautuneisuus 5,68/6 4,37/6
Uppoutuminen 5,56/6 4,26/6

Miksi meitä innostaa?

Henkilöstömme kokee, että vahva työn imu syntyy monesta eri osatekijästä. Keskeinen työn imua synnyttävä tekijä on mahdollisuus työskennellä kohderyhmämme, erityistä tukea tarvitsevien ihmisten ja heidän verkostojensa kanssa. Työ koetaan merkityksellisenä ja palkitsevana, kun voidaan yhdessä etsiä ratkaisuja ja kehittää asioita myönteiseen suuntaan. Työmme tarjoaa mahdollisuuden käyttää luovuutta ja vahvuuksia yksin ja yhdessä muun työyhteisön kanssa. Teemme työtämme pääosin tiimeissä, mikä mahdollistaa myös reflektoivan palautteen ja toinen toisiltamme oppimisen. Moni koki, että kehittämistoiminnan työtehtävät tarjoavat mahdollisuuden haastaa ja kehittää itseään jatkuvasti, mikä on yksi työn imua vahvistava elementti.

Arvostamme toisiamme ja yhteisiä keskusteluja

Olemme vuosien varrella panostaneet paljon yhteistoiminnallisen ja arvostavan toimintakulttuurin rakentamiseen, mikä varmasti näkyy Työn imu -kyselyn tuloksissa. Pysähdymme säännöllisesti keskustelemaan ja kehittämään työyhteisömme tapaa olla vuorovaikutuksessa ja puhaltaa yhteen hiileen. Olemme ammentaneet oppeja erityisesti ratkaisukeskeisyyden ja positiivisen psykologian maailmasta. Esimerkiksi työn imun käsitteen juuret nojaavat positiivisen psykologian oppeihin.

Yhteistoiminnalliset rakenteet ja työnteon menetelmät ovat auttaneet meitä löytämään yksilölliset ja yhteiset vahvuutemme, jotka voimme valjastaa kehittäjäkumppaneina hyötykäyttöön kohderyhmämme parhaaksi. Yhteistoiminnallisuudella varmistetaan myös se, että kaikki saavat äänensä kuuluviin työyhteisössä. Arvostamme toistemme osaamista, kannustamme toinen toisiamme ja luotamme siihen, että jokainen tiimimme jäsen antaa parhaan panoksensa työhön ja yhteiseen tekemiseen. Luottamus lisää sitoutumista ja valmiutta kunnioittaa toistemme erilaisuutta. Uskallamme heittäytyä kokeilemaan uutta ja pyrimme oppimaan virheistämme rakentavasti. Hektisen työn keskelläkin arvostamme toistemme kuuntelemista ja läsnäoloa. Harjoittelemme jatkuvasti myös rakentavan keskustelukulttuurin ja palautteenannon tapoja, jotta voimme kehittyä ja oppia toinen toisiltamme yksilöinä ja työyhteisönä.

Kun työtä tehdään suurella sydämellä ja kovalla sykkeellä, on myös muistettava huolehtia työntekijöidemme hyvinvoinnista sekä työstä palautumisesta. Työn imu -kysely auttoi meitä pohtimaan myös näitä näkökulmia. Kehittämistyö imee mukaansa, mutta on ajoittain kiireistä ja vaatii tekijöiltään venymistä. Tänä vuonna pysähdymme yhdessä systemaattisesti työhyvinvoinnin äärelle ja etsimme keinoja, jotka tukevat hyvinvointiamme ja varmistavat riittävän palautumisen innostavan työn pyörteissä. Aloitamme muun muassa koko KVPS:n henkilöstölle avoimet kuukausittaiset hyvinvointiaamut, jotka auttavat meitä pitämään huolta itsestämme ja toinen toisistamme.

Lisätietoja ja lähteenä käytetty: 
Hakanen, J. & Työterveyslaitos 2011.
Työn imu.
Työterveyslaitos verkossa:
www.ttl.fi

Kommentoi

Osallistu keskusteluun, ota kantaa ja kerro ajatuksesi!

Täytäthän kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


Lisätietoja