Teema: Perheen tukena

Hyvän Mitta lyhytaikaishoidossa

Kirjoitettu: 19.6.2017, Webmaster

Saimme olla mukana ARVO-liiton koordinoimassa Hyvän Mitta -hankkeessa syksystä 2016 alkaen. Tavoitteena oli tehdä näkyväksi sitä yhteiskunnallista hyvää, jota lyhytaikaishoidon palveluilla saadaan aikaiseksi.

Lyhytaikaishoito on ollut eräs perustehtävämme lähes 30 vuoden ajan. Meille on tänä aikana syntynyt paljon "mutu-tietoa" palvelun merkityksestä perheiden ja yksittäisten ihmisten hyvinvoinnille. Olemme jo tottuneita keräämään palautetta käyttäjiltä, tilaajilta, yhteistyökumppaneilta ja työntekijöiltä, mutta Hyvän Mitta -hanke haastoi meidät miettimään asiaa aiempaa syvällisemmin ja monipuolisemmin.

Mitkä ovat ne pitkän aikavälin tavoitteet, joihin pyrimme ja miten niiden onnistumista voidaan mitata? Millaisia vaikutuksia palvelulla on erityistä tukea tarvitsevan lapsen mahdollisuuteen asua perheensä kanssa? Millaisia vaikutukset ovat sisaruksille? Miten palvelu vaikuttaa vanhempien parisuhteeseen tai jaksamiseen kasvattajina? Onko palvelulla vaikutusta muiden palveluiden tarpeeseen? Vaikuttaako palvelu perheen luottamukseen hyvinvointiyhteiskuntaa kohtaan?

Muun muassa tällaisia kysymyksiä pohdimme. Pääsimme myös pilotoimaan uusia menetelmiä hankkeen aikana. Totesimme, että tarvitsemme monenlaisia työkaluja mittaamiseen: perinteisten kyselyjen lisäksi haastatteluja sekä tilastotietojen tarkempaa analysointia.

Teimme hankkeen innoittamina neljä videospottia, joissa eri tahot - perhelomituksen asiakasperheen äiti, kunnan palveluohjaaja, työntekijä ja ryhmälomituksen nuoret - kertovat lyhytaikaishoidon vaikuttavuudesta.

Sarjan ensimmäinen video julkaistaan tänään. "Lyhytaikaishoito auttaa vanhempia jaksamaan"-video kertoo Riikka Kennovaaran, erityislasten äidin, lyhytaikaishoidon kokemuksista.

"Jaksaminen. Muu perhe ei sairastu uupumukseen. Tulevaisuus valoisa. Erityislapsi on saanut luottamusta hyviin aikuisiin ja avustajiin." Näin kuvaa eräs äiti lyhytaikaishoidon moninaisia vaikutuksia heidän perheelleen.

Kommentoi

Osallistu keskusteluun, ota kantaa ja kerro ajatuksesi!

Täytäthän kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


Lisätietoja