Haastavasta tilanteesta edelläkävijäksi

Kirjoitettu: 5.9.2018, KVPS

Tarina siitä, miten yhteinen matka uuteen kotiin sai alkunsa ja jatkuu edelleen

Tapaamme työssämme paljon perheitä, jotka kokevat, että nykyisestä palvelutarjonnasta ei löydy ratkaisua heidän haastavaan elämäntilanteeseensa. Halusimme lähteä kumppanina tukemaan yksittäisten perheiden elämäntilanteita ja etsimään ratkaisuja arjen haasteisiin. Nämä perheet, ovat monesti kuulleet olevansa niitä haastavia perheitä, joille mikään ei sovellu. Me päätimme kutsua heitä Edelläkävijöiksi.

Edelläkävijät etsivät ratkaisuja

Jos löydämme ratkaisuja arjen kaikista kinkkisimpiin tilanteisiin yhden perheen kanssa, ratkaisuista voi todennäköisesti olla hyötyä myös muille. Nämä yhdessä löydetyt uudet toimintatavat synnyttävät uudenlaisia tuen muotoja ja palveluita. Kunnat, joiden kanssa teemme yhteistyötä, ovat todenneet, että monien perheiden tilanteisiin ei löydy valmista tapaa toimia. Monesti kunta on kädetön tällaisten tilanteiden edessä – miten edetä, mitä voisimme tälle perheelle tarjota? Me haluamme olla tällaisessa tilanteessa perheen ja kunnan tukena ja lähteä yhdessä etsimään sekä kehittämään ratkaisuja, jotka palvelisivat kyseisen perheen lisäksi muita.

Matka yhden perheen rinnalla alkoi

Olen päässyt kulkemaan yhden perheen rinnalla kuluneen reilun puolen vuoden ajan. Lähtötilanne oli haastava, sillä perheen muuttajan muutto lapsuudenkodista uuteen kotiin ei ollut onnistunut odotusten mukaisesti. Aluksi olimme pattitilanteessa, jossa perheen luottamus asumispalveluiden toteuttajaa sekä kuntaa kohtaan oli kokenut todella suuren kolauksen. Perhe koki, että asumispalveluissa ei oltu valmiita eikä halukkaita vastaanottamaan heidän perheenjäsentään asukkaaksi. Kunta oli kuitenkin halukas etsimään ratkaisuja haastavaan tilanteeseen ja kunnan vammaispalveluista oltiinkin meihin yhteydessä.

Kokonaisvaltaisen tilanteen selvittämiseksi vierailin perheen kotona kolme kertaa. Kuuntelin perheen elämäntarinaa ja kyselin heidän kokemuksiaan aiemmista muuttoyrityksistä ja asumisharjoitteluista. Päätimme koota perheen kanssa yhteenvetona Näin minä pärjään -työkirjaan tehdyn elämäntilanteen kuvauksen. Tämä toimisi myös tulevalle asumispalveluiden henkilökunnalle eräänlaisena perehdytystietona.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tekemällä työllä olemme saaneet uusia näköaloja perheen tulevaisuuteen. Vanhempi

Henkilökunnan ajatuksia kuulemassa

Vierailin myös useamman kerran asumispalveluyksikössä kuuntelemassa henkilökunnan ajatuksia. Henkilökunta koki, ettei heitä oltu aikaisemmin kuultu ja heidän saamansa tieto oli ollut vajavaista.  Henkilökunnalla oli myös erilaisia huolenaiheita liittyen siihen, miten juuri tämä muuttaja sopeutuisi heidän yksikköönsä ja olisiko heillä henkilökuntana riittävä osaaminen työskennellä tämän muuttajan kanssa. Kävin myös tutustumassa muuttajan päivätoimintaan. Täällä tapasin muuttajan kanssa pitkään työskennelleen työntekijän, joka kertoi, miten heidän arkensa päivätoiminnassa sujuu.

Asiakaslähtöisyys on ollut tärkeää ja se, että kaikkien osapuolten asiantuntemus ja kokemukset on otettu huomioon. Työntekijä

Yhteisen pöydän ääreen

Kaikkien näiden tapaamisten jälkeen kutsuimme kaikki tahot saman pöydän ääreen keskustelemaan, miten etenemme. Palaverissa olivat paikalla perheen vanhemmat, kunnan vammaispalveluiden edustaja, päivätoiminnan edustaja sekä asumispalveluista useampikin työntekijä. Meidän roolimme tässä prosessissa oli toimija fasilitoijina. Palaverissa oli tärkeää määritellä yhteinen tavoite ja tapa, jolla tahdomme tavoitteen saavuttaa. Halusimme onnistumisen kokemuksia muuttajalle ja siksi päätimme edetä hitaasti, todella pienin askelin. Tällä samalla kokoonpanolla kokoonnuimme yhteisiin palavereihin kuukauden välein arvioimaan mitä hyvää oli tapahtunut edellisen palaverin jälkeen ja mitä voimme siitä oppia seuraavaa kuukautta varten.

Prosessi on kokonaisuudessaan ollut hyvin kannustava juuri asiakaslähtöisyyden vuoksi ja myös siksi, ettei ole annettu valmiita ratkaisuja. On annettu aikaa. Työntekijä

Onnistumisen edellytyksenä rohkeus kokeilla uutta

Keskeisinä onnistumisen elementteinä tässä prosessissa olivat sitoutuneet osapuolet, erikseen sovitut avainhenkilöt asumisyksiköstä sekä kunnan tarjoama tuki kotiin prosessin ajaksi. Tärkeää prosessissamme oli myös selkeä vastuunjako. Asumispalveluyksikön avainhenkilöt tekivät erittäin hienoa työtä kuvakansion ja sosiaalisten tarinoiden kanssa, jotka näyttelivät isoa roolia prosessin onnistumisen kannalta. Asumisyksikön työntekijät lähtivät rohkeasti työnkiertoon sekä muuttajan kotiin, että päivätoimintaan tutustumaan paremmin muuttajaan sekä hänen tuttuihin arjen rutiineihinsa. Meillä oli etäisyyttä perheen kotikuntaan sen verran, että suurin tuki, jota pystyin perheelle antamaan, oli lähes viikoittaiset puhelut tai sähköpostit. Onneksemme, tälle perheelle tällainen etätuki oli  tilanteeseen sopiva vaihtoehto.

Asiakkaan ongelmat ja tarpeet on otettu todesta ja niihin on perehdytty ja etsitty ratkaisua. Yhteistyön avulla hankaliin ja vaikeisiin asioihin on ollut mahdollista puuttua ja hakea ratkaisua. Vanhempi

Kiitos kaikille yhteistyössä mukana olleille! Yhdessä olemme tehneet mahdolliseksi sen, että yhden muuttajan muutto uuteen kotiin on paljon lähempänä kuin osasimme puoli vuotta sitten toivoakaan. Lisäksi en voi kyllin kiittää perheen ja muuttajan rohkeutta heittäytyä mukaan tähän prosessiin. Mukana olo vaatii aina perheeltä paljon. Toisaalta onnistuessaan yhdessä kuljettu tie voi lisätä voimavaroja ja jälleen uskoa siihen, että tämä voikin onnistua. Onnistuimme yhdessä hienosti, eikä matka vieläkään ole valmis. Olemme kuitenkin jo hyvällä tiellä.

Olethan meihin yhteydessä, jos koet, että Edelläkävijät-toiminnasta voisi olla hyötyä omassa kunnassasi! Yhteydenotot katja.marjamaki@kvps.fi (yhteystiedot myös alla)

Kommentoi

Osallistu keskusteluun, ota kantaa ja kerro ajatuksesi!

Täytäthän kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


Lisätietoja