Älkää muuttako mitään!

Kirjoitettu: 21.5.2018, KVPS

Olemme tyytyväisiä jo tämänhetkiseen - Älkää muuttako mitään❤️! Tällaisia kommentteja saimme, kun teimme kyselyn kaikille lyhytaikaishoitomme palveluita viime vuonna käyttäneiden läheisille.

Laaja kyselymme koski perhehoitoa, perhelomitusta, ryhmälomitusta sekä teema- ja harrastekursseja. Halusimme kuulla palvelun vaikuttavuudesta perheiden jaksamisen tukena; missä onnistuimme, missä tuotimme pettymyksiä ja voisiko meitä suositella muille. Kaikki tämä tulevan kehittämisen lähtökohtana.

Iso kiitos teille kaikille vastanneille! Palveluidemme suosittelijoiksi lupautuisi valtaosa: NPS-luku +72 (vaihteluväli -100 - +100). Yleisesti lukua +50 pidetään jo oikein hyvänä. Monet kokivat palvelun ja hoitajat juuri omalle perheelle loistavasti sopiviksi. Työntekijöiden pysyvyyttä ja vaikutusmahdollisuutta perheeseen tulevaan työntekijään sekä ajanvarauksen digitalisoitumista pidettiin kehittämisen arvoisina asioina.

Ei tästä enää paljon voi parantaa ❤️

Positiivisesti palvelumme käyttäjiä ovat yllättäneet siisti koti, valokuvat päivän tapahtumista ja lapsen yksilöllinen huomioiminen. Työntekijöiden asenne ja ammatillisuus ovat herättäneet iloisia ihmetyksiä. Arkiset askareet, ulkoilu ja leivonta ovat taanneet lasten viihtyvyyden. Palvelut mahdollistavat hengähdystauon muulle perheelle: ”Me emme olisi tätä taivalta jaksaneet, jos omaishoidon vapaita ei olisi”.

Tärkeimpinä odotuksina palvelulle ovatkin turvallisen arjen luominen lapselle vaihteluineen sekä heidät sydämellä ja taidolla kohtaava ammattitaitoinen ja lapsirakas henkilöstö. Mahdollisimman pieni vaihtuvuus koettiin tärkeäksi. Lapsen omien valintojen ja persoonan kunnioitusta korostettiin. Luottamus ja avoimuus sekä rentoutumisen mahdollistava hengähdystauko itselle nousivat vastauksissa esiin ehdottoman tärkeinä jaksamisen tukipilareina. Sosiaaliset suhteet ja kaverit koettiin tärkeiksi: ”Kiva lähteä kavereita tapaamaan ja hengailemaan!” Laatuaikaa ystävien kanssa arvostettiin: ”Lapsi voi tuntea itsensä tärkeäksi, osaksi sosiaalista ryhmää.”

Pääsääntöisesti olemme olleet hyvin tyytyväisiä, mutta…

Yksittäisiltä pettymyksiltäkään ei olla vältytty. Ilman kunnan maksusitoumusta palvelu on ulottumattomissa, työntekijät eivät ole aina kuunnelleet ja nepsy-osaamista on toivottu lisää. Joskus lapsi on tahtomattaan joutunut tilanteeseen, jossa toisen ryhmäläisen impulsiivisuus on ollut haitaksi tai tavaroita on kadonnut. Epäonnistumisen kokemukset ovat olleet lähinnä kertaluontoisia käytännön tekijöitä, mutta ohjaavat meitä ja kuntien päättäjiä suuntaamaan toiminnan sisältöä ja palvelurakennetta.

Mahdollistaa kaikkien elämän eri palasten ja vaatimusten pyörityksen

Tulevaisuuden palvelutarpeina nousevat esiin tilapäinen ajallisesti lyhyempi hoitoapu kotiin, erilaiset itsenäistymiseen liittyvät seikat ja tukihenkilö sekä asumisen vaihtoehdot. Perheistä osa toivoi myös sisarusten keskeisiä yhteisiä lomajaksoja. Perheiltä löytyy myös luottamusta omakohtaisen valinnanvapauden lisääntymiseen henkilökohtaisen budjetoinnin kautta.

Lyhytaikaishoidon palvelut tuottavat luottamusta perheen tulevaisuuteen: ”Voimme ajatella positiivisesti tulevaisuudesta, on paljon erilaisia mahdollisuuksia.” Suurimpana vaikutuksena nähtiin oma jaksaminen ja sen edelleen heijastuminen sisarusten hyvinvointiin. Lyhytaikaishoidon mahdollinen puuttuminen perheen valikosta tuo esiin tukiverkoston puutteen. Oman väsymisen lisäksi muun lähipiirin uupuminen nähdään mahdollisena uhkana.

Lapsesta erossa olo voi tuoda aivan uusia tuntemuksia esiin. Eräs huoltaja kuvaa, että onhan se upea tunne, kun on ikävä poikaa, joka on yleensä aina läsnä ja tarvitsee apua. Toinen äiti jatkaa: ”Rakas mutta raskas.❤️”

Kuvia

Kommentoi

Osallistu keskusteluun, ota kantaa ja kerro ajatuksesi!

Täytäthän kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


Lisätietoja