Yhteiskuntavastuullista omistajuutta sote-palveluissa

Kirjoitettu: 12.2.2020, KVPS

SOSTE ja Alustapalvelu Sociala järjestivät Helsingissä 12.2.2020 yhteiskehittämisfoorumin.

SOSTE ja Alustapalvelu Sociala järjestivät Helsingissä 12.2.2020 yhteiskehittämisfoorumin, jossa käytiin läpi Socialan toimintamallia ja palveluja palvelutuotantojärjestöjen yhteistyömuotoina. Socialan tahtotilana on ollut yhteiskuntavastuullisten ja voittoa tavoittelemattomien järjestötoimijoiden yhteistyöverkoston rakentaminen ja toiminnan vahvistaminen.

”Toimintaympäristön muutos on haastanut järjestöjen palvelutuotannon. Moni on luopunut ja myynyt toimintansa ja moni on ollut vaikeuksissa. Järjestötoimijat ovat joutuneet puolustusasemiin. Hegemoninen asema on ollut isoilla yrityksillä”, totesi Alustapalvelu Sociala Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Virkamäki järjestöjen sote-palvelutuotannon yhteiskehittämisfoorumissa.

Markku Virkamäen mukaan kukaan ei ole aiemmin toiminut järjestöjen palvelutuottajien edunvalvojana eikä aikaisemmin ole ollut yhteistä kehitystyötä. Jokainen on toiminut omillaan.

”Mukaan lähtemisen pontimena Socialan työhön minulla on ollut palvelunkäyttäjien ja heidän läheisten aseman turvaaminen” Markku Virkamäki kuvasi: ”Socialan kautta halutaan taata, että olisi vastuullisia, elämänmittaisiin ja pitkäkestoisiin palveluihin sitoutuneita tuottajia. Järjestöjen palvelut olisivat yhteistyön hyötyjen kautta kilpailukykyisiä. Näin tuottajakentän moninaisuus säilyisi. Järjestöt olisivat yhdessä vaikuttava ja tarpeellinen tuottajapooli maakuntapäättäjille.”

Yhteistyöllä järjestöt voivat säästää voimavaroja palveleviin käsipareihin ja taata sen, että järjestöillä olisi jatkossa kykyä investoida ja innovoida.

Virkamäki korosti järjestötaustan merkityksellisyyttä palveluiden tuotannossa. Kun koko toiminta lähtee kansalaisyhteiskunnasta, otteeseen liittyy jäsenistön tuntemus sekä avun ja tuen tarpeiden tunnistaminen. Järjestöillä on sekä kyky että mahdollisuus yhdistää palvelutoiminta hyvinvoinnin ja terveyden kansalaistoimintaan.

Yhteistyö ei ole puhumista vaan konkretiaa

Socialan toimitusjohtaja Maarit Hirvonen esitteli yhdessä yhteistyökumppani Juveneksen Nina Lyytisen kanssa Socialan hankintarengasta, jolla saavutetaan kilpailuetua edullisempien hankintojen kautta. ”Hankintarengas perustuu yhteisiin arvoihin, taloudellisiin päämääriin, eettisiin toimintaperiaatteisiin ja vastuullisuuteen. Socialan hankintarengas takaa laadukkaat tuotteet ja palvelut sekä parantaa järjestöjen neuvotteluasemia tavarantoimittajiin nähden”, Maarit Hirvonen korosti. Hankintalainsäädäntö on jo pitkää mahdollistanut tuottajien yhteistyön. Järjestöt eivät sitä ole juurikaan hyödyntäneet vaan kilpailleet toisiaan vastaan. Socialan etuosakkailla on mahdollisuus osallistua Socialan koordinoimiin alueellisiin tarjousyhteenliittymään ja -ryhmittymään. Toiminnanjohtaja Christa Rajanti Sopimusvuori ry:stä kuvasi niitä mahdollisuuksia, mitä tämä yhteistyö järjestöille on merkinnyt ja merkitsee. Järjestöjen palvelutuotanto tarvitsee puolestapuhujaa, mutta sitäkin tärkeämpiä ovat konkreettiset palvelut.

Yhteisen hyvän alusta vahvistaa järjestöjen palvelutuotantoa

Alustapalvelu Sociala Oy:n toistaiseksi mittavin hanke on ollut kolmessa maakunnassa toteutettava Yhteisen hyvän alusta -hanke.
”Yhteisen hyvän alusta on enemmän kuin vain innovatiivinen digitaalinen alusta. Olemme rakentaneet yhdessä järjestöjen ja palveluiden järjestäjien kanssa yhteistyötä sekä palvelutuotantoa vahvistavaa toimintamallia”, kertoi projektipäällikkö Hanna Hauta-aho.
”Uskomme yhteiskehittämisen olevan keskeisessä roolissa sekä asiakaslähtöisten digi- ja mobiilipalvelujen, että järjestöjen vahvan brändin ja kilpailukyvyn luomisessa.”
Hanna Hauta-ahon mukaan arvo- ja asiakaslähtöisellä toiminnallaan järjestöt ovat lunastaneet paikkansa sosiaali- ja terveysalan asiantuntevina ja osaavina toimijoina.
”Yhteisen hyvän alustalla autamme järjestöjä kokoamaan systemaattisesti ja yhteismitallisesti sekä palvelunsa että osaamisensa, hyödynnettäviksi osana uusia asiakaslähtöisiä palvelupolkuja” projektipäällikkö Hauta-aho kuvasi.

Palvelutuotannon kehittämisessä tarvitaan vankka tietopohja

Järjestöjä ja niiden palvelutuotantoa sotessa selvittänyt dosentti Jorma Niemelä hahmotti järjestöjen toiminnan menestyksen avaimiksi neljää asiaa. Niemelän mukaan ensinnäkin tarvitaan vankka tietopohja nykytilanteesta sekä järjestöjen oman tilanteen osalta että toimintaympäristön osalta. Toiseksi tarvitaan selkeä visio halutusta tulevaisuudesta – ja siihen johtava strategia. ”Kolmanneksi tarvitaan yhteistyötä ja osallistamista paikallisella tasolla toimijoiden kanssa. Neljänneksi järjestöillä tulee olla vahvat verkostot ja yhteistyökumppanit, koska nykyään toimitaan ekosysteemeissä. Maakunnallinen yhteistyö ja verkottuminen nousevat nyt järjestötoiminnassa arvoonsa kuitenkin siten, että valtakunnalliset skaalaedut hyödynnetään”, Niemelä sanoi. Jorma Niemelän mukaan Sociala on lähtenyt liikkeelle perusteellisista analyyseistä, selkeästä missiosta, ruohonjuuritason yhteistyöstä ja vahvoista kumppanuuksista.

Mikä on Alustapalvelu Sociala?

Alustapalvelu Sociala Oy on perustettu vuonna 2018 ja sen perustajaosakkaita ovat SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Vanhustyön keskusliitto ry, Vanhus- ja lähimmäispalvelujen liitto Valli ry, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Sovatek-säätiö ja Mielen ry. Lisäksi Socialaan kuuluvat Buusti ry, Eläkeliitto, Honkalakoti ry, Juvenes Oy, Lilinkoti ry, Oy MTKL Vireä Mieli Ab, Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry, Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö, Sastamalan seudun mielenterveysseura ry, Sopimusvuori ry, SunUraOy ja Tampereen mielenterveysseura. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa toimii Valviran luvilla kaikkiaan noin 1100 järjestöä ja yhteiskunnallista yritystä.

Kuvia

Kommentoi

Osallistu keskusteluun, ota kantaa ja kerro ajatuksesi!

Täytäthän kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


Lisätietoja