TYÖ2-tutkimus: Asiakaskeskeisyys ja arvot vahvasti mukana arjessamme

Kirjoitettu: 19.11.2018, Elina Leinonen

Työyhteisöidemme kulmakiviä ovat asiakaskeskeisyys ja arjessa vahvasti mukana olevat arvot, kertoo parhaillaan käynnissä oleva TYÖ2-tutkimus.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja KVPS Tukena Oy:n työyhteisöt ovat yhtenä tutkimuskohteena Turun kauppakorkeakoulun toteuttamassa TYÖ2-tutkimushankkeessa. Työsuojelurahasto on myöntänyt hankkeelle rahoituksen vuosille 2018‒2019.

Tutkija Maarit Laiho esitteli tutkimuksen tuloksia osana Voimaa verkostoista -päivän ohjelmaa Tulppaanitalolla.

TYÖ2-tutkimuksessa työyhteisön hyvinvointia ja johtajuutta tarkastellaan arkisen työn ja yhdessä tekemisen näkökulmasta. Työyhteisön yhteistyötä lähestytään kollegiuuden eli työtoveruuden käsitteen kautta. Lähtökohtana on ajatus, että jokainen työyhteisön jäsen vaikuttaa työilmapiiriin, työhyvinvointiin ja työn tuloksellisuuteen ja sitä kautta myös asiakastyytyväisyyteen.

Tutkimushankkeessa on mukana viisi erilaista työyhteisöä, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja KVPS Tukena Oy:n lisäksi kolme eri alojen organisaatiota. Henkilöstömme haastattelut toteutettiin keväällä 2018. Haastateltavina oli kaikkiaan 17 henkilöstömme edustajaa eri puolilta Suomea.

Mitkä ovat kukoistavan työyhteisömme kulmakivet?

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja KVPS Tukena Oy:n henkilöstön kokemus työyhteisöistään kiteytyy seuraaviin asioihin:

 • Arvot ovat vahvasti läsnä työssämme ja arjessamme.
 • Työtoveruutemme määrittyy perustehtävämme kautta ja ylittää organisaatiorajat.
 • Toimintakulttuurissamme asiakas on kaiken keskiössä.
 • Toimintakulttuurimme rakentaa ja ylläpitää yhteisöllisyyttä.
 • Puhumme asiakkaistamme ja työtovereistamme hyvin sydämellisesti.
 • Työkulttuurimme on inklusiivinen eli kaikki mukaan ottava.
 • Verkostot ja vuorovaikutteisuus ovat keskeisellä sijalla työssämme.
 • Henkilöstömme kokee, että työtämme kehitetään ja sitä arvostetaan.

Millaisia ovat aktiivisen työtoveruutemme rakennuspalikat?

Keskeisimmät tutkimushavainnot Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja KVPS Tukena Oy:n osalta:

 • Yhteinen tavoite
  Asiakaskeskeisyys ja arvot ohjaavat työtämme. Työllämme on yhteinen tavoite, ja koemme työmme merkitykselliseksi.
 • Työn arjen jakaminen
  Arjessamme vallitsee keskinäinen luottamus. Annamme ja otamme vastuuta.
 • Myötätunto
  Olemme empaattisia ja autamme tarvittaessa toinen toistamme. Näemme erilaisuuden rikkautena.
 • Myötäinto
  Iloitsemme aidosti yhteisistä onnistumisistamme ja teemme ne näkyviksi.
 • Autenttisuus
  Teemme työtämme omalla persoonallisuudellamme ja arvostamme toisiamme ihmisinä.
 • Ammatillisuus
  Työotteemme on osaava ja ammatillinen. Siitä huolimatta myös huumori on tärkeä elementti työyhteisöissämme.

Kaiken kaikkiaan yhteistyö ja työtoveruus ovat vahvasti läsnä työn arjessa, kuten seuraava suora haastattelusitaatti osoittaa: ”Et sitä se on parhaimmillaan, sitä jakamista, tsemppaamista ja yhdessä tekemistä.”

Lisätietoa

Turun kauppakorkeakoulu: Yhteistyön työyhteisö - TYÖ2 hanke

Valokuva: Elina Leinonen

Kommentoi

Osallistu keskusteluun, ota kantaa ja kerro ajatuksesi!

Täytäthän kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.