Työ Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteiden puolesta jatkuu

Kirjoitettu: 4.9.2018, Elina Leinonen

Vammaisjärjestöjen yhteinen kanta: Ohjaus ei ratkaise vammaisten henkilöiden avun ja tuen kilpailuttamisen ongelmia. Tavoitteena on muutos lainsäädäntöön – ihmisoikeuksiin perustuva lähestymistapa palveluiden järjestämisen ohjenuoraksi.

Lehdistötiedote 4.9.2018

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteena on vammaisten henkilöiden välttämättömien, elämänmittaisten palveluiden kilpailuttamisen lopettaminen. Kansalaisaloite tähtää pysyvään lakitasoiseen ratkaisuun, jolla vammaisten ihmisten tarvitsemat palvelut voidaan järjestää YK:n vammaissopimuksen edellyttämällä tavalla yksilöllisesti, vammaisten kansalaisten ihmisoikeuksia ja osallisuutta kunnioittaen.

Vammaisjärjestöjen yhteinen, 72 079 kannatusilmoitusta kerännyt Ei myytävänä! -kansalaisaloite luovutettiin 7.3.2018 eduskunnan puhemiehelle. Eduskunnan lähetekeskustelu ja talousvaliokunnan julkinen kuuleminen olivat huhtikuussa 2018. Kansalaisaloite tullee eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2018.

Hankintaosaaminen ei ratkaise kilpailutuksen ongelmia

Sosiaali- ja terveysministeriö on saanut hallituksen budjettiriihessä lisämäärärahan, joka on tarkoitettu kuntien hankintakäytäntöjen ja vammaispalvelujen asiakaslähtöisen järjestämisen ohjaukseen. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko kutsuu YouTube-videossaan järjestöjä mukaan yhteistyöhön. Sama kutsu on esitetty myös sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa tiedotteessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö 29.8.2018:
Kuntia ohjataan järjestämään ja hankkimaan vammaispalveluja asiakaslähtöisesti

Vammaisjärjestöjen yhteinen näkemys on, että hankintojen ohjauksen tehostaminen ei yksinään ratkaise Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen esille nostamia ongelmia: hankintamenettelyn mukainen kilpailutus ei anna palveluita käyttäville vammaisille henkilöille asianosaisuutta eikä riittäviä oikeussuojakeinoja. YK:n vammaissopimus edellyttää, että vammaisilla henkilöillä on oikeus olla osallisena heitä itseään koskevissa päätöksissä ja että heillä on itsemääräämisoikeus, riippumattomuus ja vapaus tehdä omat valintansa. Suomi on sitoutunut YK:n vammaissopimuksen noudattamiseen. Muuhun kansalliseen lainsäädäntöön on tehtävä tarvittavat muutokset sen saattamiseksi vammaissopimuksen mukaiseksi.

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen allekirjoittaneet järjestöt ovat kuitenkin valmiit yhteistyöhön palveluiden erilaisten järjestämisen tapojen parantamiseksi. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa vammaispalvelujen järjestämisessä kunnissa.

Järjestöt jatkavat työtä kansalaisaloitteen tavoitteen saavuttamiseksi ja haastavat edelleen päätöksentekijät etsimään yhdessä järjestöjen kanssa pysyviä ratkaisuja vammaisten henkilöiden välttämättömien palveluiden ihmisoikeusperustaisen ja yksilöllisen järjestämistavan mahdollistamiseen. Tämä on hallituskaudet ylittävä haaste, johon kaikki järjestöt toivovat puolueiden ottavan kantaa myös hallitusohjelmatavoitteissaan.

 Lisätietoja:
www.eimyytavana.fi

Markku Virkamäki, toimitusjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
puh. 0207 713 501, markku.virkamaki@kvps.fi
Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, Autismi- ja Aspergerliitto ry
puh. 050 4097 940, tarja.parviainen@autismiliitto.fi
Jyrki Pinomaa, puheenjohtaja, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
puh. 0400 462 705, jyrki.pinomaa@tukiliitto.fi

Vammaisfoorumi ry on 32 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia.

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta on järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto, joka tukee YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa Suomessa ja tekee työtä laadukkaiden palveluiden puolesta.

Kommentit

minttu kommentoi 4.9.2018 klo 10:30 #

Toivottavasti tämä menee läpi nyt, jo kaupungit ja kunnat tekevät omia laittomia päätöksiä. Esim Turussa eivät aina noudata sääntöjä vaikka pitäisi.


Kommentoi

Osallistu keskusteluun, ota kantaa ja kerro ajatuksesi!

Täytäthän kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.