Kehitysvammaisten teemaviikon teemana asuminen

Kirjoitettu: 30.11.2017, Elina Leinonen

Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistykset ja Me Itse -yhdistyksen paikalliset ryhmät viettävät valtakunnallista “Oma elämä, oma koti” -teemaviikkoa 1.–7.12.2017.

Kehitysvammaisten teemaviikon teemana on tänä vuonna asuminen. Viikon slogan on “Oma elämä, oma koti”. Nimeä ehdotti Me Itse ry:n johtoryhmän jäsen Sanna Sepponen.

Asuminen teemana 2017

YK:n eli Yhdistyneiden kansakuntien vammaisten henkilöiden yleissopimus takaa kaikille vammaisille ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Nostamme esiin sopimuksen teemoja, nyt vuonna 2017 asumisen.

Tukiliiton tavoite on, että kehitysvammaisella ihmisellä on koti, jonka tuntee omakseen. Hän päättää itse, missä ja kenen kanssa asuu. Kehitysvammainen ihminen voi asua siellä missä kaikki muutkin. Hänellä on mahdollisuus olla osa omaa lähiyhteisöään ja käyttää samoja palveluita kuin kaikilla muillakin ihmisillä.

Tarjolla on joustavia ratkaisuja, joissa henkilö tarpeineen ja toiveineen on keskiössä.

Kehitysvammaisen ihmisen yksilölliset tarpeet määrittävät kotiin annettavan tuen muodon ja määrän. Kehitysvammaiset lapset voivat asua lapsuudenkodissaan.

Nykytilanne

Kehitysvammaisilla ihmisillä ei ole vielä samalla tavalla mahdollisuuksia valita asumismuotoaan tai asuinkumppaneitaan kuin muilla. He eivät saa riittävästi tietoa muuttamisesta, asumiseen liittyvistä oikeuksista ja vaihtoehdoista. Kehitysvammaisten ihmisten toiveita ja tarpeita ei aina oteta huomioon riittävästi. Kaikki eivät myöskään saa käyttää oikeutta tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä ja valintoja.

Suomessa on tehty periaatepäätös laitosasumisen lakkauttamisesta vuoteen 2020 mennessä ja laitosasuminen onkin vähentynyt viime vuosina. Laitosasumisen vähentäminen on toteutettu pääasiassa ryhmäkotipainotteisilla asumisen ja palvelujen ratkaisuilla. Joiltain osin niihin on siirtynyt laitosmaisia toimintatapoja. Palvelut voivat olla joustamattomia tai ne eivät vastaa henkilön tarpeita.

Suomessa asuu edelleen lapsia laitoksissa.

Nykytilanteesta tavoitteeseemme

Kehitysvammaisten ihmisten tulee saada selkeää tietoa asumisesta ja siihen liittyvistä palveluista. Tiedon tulee olla saavutettavassa muodossa. Hän saa tarvitsemaansa tukea päätösten ja valintojen tekemiseen.

Kehitysvammaisten ihmisten tulee saada yksilöllisempää tukea asumiseen. Kun kotiin annettavia palveluja suunnitellaan, tulee kehitysvammaisen ihmisen omia kokemuksia hyödyntää.

Lapsuudenkotiin tulee saada tukea, jotta kotona asuminen on mahdollista. Laitoksissa asuville kehitysvammaisille lapsille tarvitaan uusia vaihtoehtoja asumiseen. Nuorten itsenäistymistä on tuettava vahvasti.

Tämä kaikki vaatii kulttuurinmuutosta sekä ammattilaisilta että kehitysvammaisten ihmisten läheisiltä.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätietoa

Kehitysvammaisten teemaviikko 2017
Teemaviikon tapahtumat 2017

Kommentoi

Osallistu keskusteluun, ota kantaa ja kerro ajatuksesi!

Täytäthän kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.