Julkaisimme julkilausuman sosiaalialan työn tulevaisuuden puolesta

Kirjoitettu: 3.10.2019, Katri Malte-Colliard

Sosiaaliala tarjoaa mahdollisuuden merkityksellisen, vaikuttavan työn tekemiseen. Ala on kuitenkin suuressa murroksessa ja osaavan henkilöstön saatavuus, osaaminen ja hyvinvointi täytyy taata myös jatkossa. Laadimme yhteisen julkilausuman, jolla haastamme kaikki sosiaalialan toimijat mukaan alan uudistamistyöhön.

Yli 320 sosiaalialan johtajaa, esimiestä, työntekijää ja asiantuntijaa yli 30 eri maasta kokoontuu parhaillaan 3.-4.10. Helsingissä kansainväliseen Staff Matters! Disability Workforce of Tomorrow -konferenssiin, jonka pääjärjestäjänä Suomessa on Kehitysvammaisten Palvelusäätiö yhdessä EASPD:n (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) kanssa. Konferenssin aihe on hyvin ajankohtainen: Miten henkilöstö voi vahvistaa ihmisoikeuksia työssään ja edistää YK:n vammaissopimuksen tavoitteita? Millaista osaamista ja johtamista tarvitaan ja miten varmistamme osaavan henkilöstön saatavuuden myös tulevaisuudessa?

Ensimmäisenä konferenssipäivänä 3.10. julkaisimme yhteisen julkilausuman sosiaalialan työn tulevaisuuden puolesta seitsemän muun vammaisalan toimijan kanssa:

JULKILAUSUMA

SOSIAALIALAN TYÖNTEKIJÖILLÄ ON MERKITYSTÄ!

Sosiaalipalveluiden tarkoitus on tuottaa ja ylläpitää hyvinvointia, joka turvaa jokaisen ihmisen edellytyksiä toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä ja edistää näin perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä on merkittävä rooli hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa. Tämän vuoksi henkilöstön hyvinvointi, osaaminen ja saatavuus ovat keskeisiä tekijöitä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuudessa. Tulevina vuosina merkittävä määrä lähihoitajia on eläköitymässä ja mahdollinen lakiin kirjattu hoitajamitoitus lisäisi alan työntekijätarvetta entisestään. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneita ihmisiä on siirtynyt muille aloille, mikä lisää työntekijöiden saatavuuteen liittyviä haasteita. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa, huoltosuhde ja kuntien taloudellinen tilanne heikkenee samaan aikaan kuin hoivapalveluiden tarve kasvaa.  Sosiaalialan tämänhetkiset ongelmat alan maineen, henkilöstön saatavuuden ja hyvinvoinnin suhteen ovat vakavia, mutta ne ovat ratkaistavissa, jos alan toimijoilla on yhteinen suunta ja visio tulevaisuudesta.

Mitä voimme tehdä yhdessä:

1. Sosiaalialan työ on merkittävää työtä. Meidän on tehtävä näkyväksi työn vaikuttavuutta ja vaikutuksia ja sekä alan henkilöstön osaamista. Meidän on tehtävä alan työstä houkutteleva vaihtoehto ihmisille, joilla on halua tehdä merkittävää työtä.

2. Sosiaalialan työ tehdään ihmiseltä ihmiselle. Meidän on luotava mahdollisuuksia siihen, että sosiaalipalveluita käyttävät ihmiset voivat aidosti vaikuttaa omiin palveluihinsa ja saada siihen tarvittaessa tukea. Asiakkaiden äänen aito kuuleminen lisää myös henkilöstön motivaatiota ja kokemusta työn merkityksellisyydestä.

3. Sosiaalialan työ on monimuotoista. Meidän on ylläpidettävä ja edistettävä sosiaalialan työn moninaisuutta ja monenlaisia tehtävänkuvia. Sosiaalipalveluita käyttävien ihmisten avun ja tuen tarpeiden kirjo on laaja ja heitä tukevien ammattilaisten osaaminen on vastattava yksilöllisiin tarpeisiin. Tämän vuoksi tarvitsemme alalle henkilöstöä monenlaisista osaamis- ja koulutustaustoista.

4. Sosiaalialan työ vaatii voimavaroja. Meidän on edistettävä alan henkilöstön hyvinvointia panostamalla henkilöstökokemukseen, työyhteisöjen toimivuuteen, esimiestyöhön, oman työn ja osaamisen kehittämiseen sekä riittäviin resursseihin.

5. Sosiaalialan työ on yhteistyötä yhteisöissä. Meidän on luotava mahdollisuuksia yhteiseen kehittämiseen ja verkostotyöhön palveluita käyttävien ihmisten ja heidän läheistensä, sosiaalialan ammattilaisten ja järjestötoimijoiden kanssa. Meidän on rakennettava yhteisöjä, joissa palvelut edistävät yhteisöihin liittymistä ja täysivaltaista kansalaisuutta.

6. Sosiaalialan työ tarvitsee johtajuutta ja uskoa tulevaan. Meidän on kehitettävä sosiaalialan johtamista ja johtajien osaamista. Meidän on luotava yhteinen suunta ja visio tulevaisuudesta: Millaisia ovat tulevaisuuden yksilölliset ja vastuulliset sosiaalipalvelut, jotka perustuvat ihmisoikeuksille ja jotka tukevat laaja-alaisesti hyvinvointia yhteiskunnassa, yhteisöissä ja yksilöiden elämässä.

Haastamme teidät mukaan yhteiseen työhön.
#merkittävätyö #staffmatters

Julkaisun allekirjoittavat:

Markku Virkamäki
Toimitusjohtaja
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr

Päivi Kari
Toimitusjohtaja
KVPS Tukena Oy

Marianna Ohtonen
Toiminnanjohtaja
Kehitysvammaliitto

Katrina Harjuhahto-Madetoja
Toimitusjohtaja
Eteva kuntayhtymä

Leila Rutanen
Liiketoimintajohtaja
Rinnekoti-Säätiö sr

Tuomas Koskela
Toimitusjohtaja
Aspa-säätiö sr

Johanna Nyström
Toimitusjohtaja
Aspa Palvelut Oy

Risto Burman
Toiminnanjohtaja
Kehitysvammaisten Tukiliitto
 

Lisätietoja, julkilausuman tavoitteet Suomessa:

Susanna Hintsala
kansalaisuusyksikön johtaja
Kehitysvammaliitto
040 741 6179
susanna.hintsala@kvl.fi

Kommentoi

Osallistu keskusteluun, ota kantaa ja kerro ajatuksesi!

Täytäthän kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.