Ei myytävänä -kansalaisaloitteen tavoitteet hallitusohjelmaan!

Kirjoitettu: 22.3.2019, Elina Leinonen

Vammaisjärjestöt edellyttävät, että Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteet ovat mukana tulevassa hallitusohjelmassa.

Vammaisjärjestöt edellyttävät, että Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteet ovat mukana tulevassa hallitusohjelmassa, johon esitetään seuraavaa kirjausta:

”Kilpailuttamisessa esiin nousseet ongelmat ratkaistaan uudistamalla lainsäädäntöä vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen osalta siten, että YK:n vammaissopimuksen mukaiset ihmisoikeusvelvoitteet, osallisuus ja oikeussuoja toteutuvat.”

Tutustu vammaisjärjestöjen hallitusohjelmatavoitteeseen ja sen perusteluihin:
Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen hallitusohjelmatavoite

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen (KAA 2/2018 vp) tavoitteena oli vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen. Kansalaisaloite sai taakseen kokonaisen kansanliikkeen saavuttaen kaikkiaan 72 059 kannattajaa.

Taloustutkimuksen syksyllä 2018 tekemän kyselyn perusteella 68 % suomalaisista on sitä mieltä, että vammaisten ihmisten elämänmittaisten palveluiden kilpailuttaminen tulee lopettaa.

Kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVL 10/2018 vp) piti erityisen ongelmallisena sitä, että

  • vammaisilla ihmisillä ei ole osallisuutta heitä itseään koskevassa päätöksenteossa
  • palvelujen jatkuvuutta ei ole turvattu
  • palvelujen käyttäjillä ei ole riittäviä oikeussuojakeinoja

Vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä näkökulmasta tilanne on ollut kestämätön.

Eduskunta antoi vastauksensa kansalaisaloitteeseen 5.3.2019 ja velvoitti valtioneuvoston nimittämään asiantuntijaryhmän valmistelemaan viipymättä tarvittavat säädösmuutokset, joiden avulla turvataan vammaisten ihmisten osallisuus ja oikeussuojakeinot heitä koskevassa päätöksenteossa. Vammaisjärjestöt toivovat, että myös hallitusohjelmassa todettaisiin lainsäädännön muutostarve vammaispalveluiden kilpailutusten ongelmien ratkaisemiseksi.

Viedään Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteet yhdessä maaliin!

Lisätietoja

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen verkkosivut

Kommentoi

Osallistu keskusteluun, ota kantaa ja kerro ajatuksesi!

Täytäthän kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.