Ei myytävänä! -kansalaisaloite kasvoi neljänneksi suurimmaksi aloitteeksi

Kirjoitettu: 21.12.2017, Elina Leinonen

Ei myytävänä! -kansalaisaloite keräsi yli 72 000 kannattajaa ja kasvoi yhdeksi kaikkein suurimmista kansalaisaloitteista. Tavoitteena on, että eduskunnan käsittely mahdollistaa vammaispalveluiden kilpailutusmenettelyn uudistamisen Suomessa.

Tiedote, julkaistu 20.12.2017

Ei myytävänä! -kansalaisaloite keräsi 12.12.2017 mennessä 72 179 kannattajaa. Aloite on kannattajamäärällä mitattuna neljänneksi suurin kansalaisaloite. Ei myytävänä! -aloitteen lomakkeilla kerätyt kannatusilmoitukset toimitetaan 21.12.2017 Väestörekisterikeskukselle. Kansalaisaloite luovutettaneen eduskunnan puhemiehelle maalis-huhtikuussa 2018.

Ei myytävänä! -aloitteen tavoitteena on rajata vammaisten henkilöiden elämänmittaiset, välttämättömät palvelut hankintalain mukaisen kilpailutuksen ulkopuolelle. Monet vammaiset palveluidenkäyttäjät ja heidän läheisensä ovat kertoneet kilpailutusten vaikutuksista elämäänsä. Kilpailutus on vaikuttanut usein kohtalokkaasti vammaisten ihmisten elämänlaatuun ja arjen pysyvyyteen. He ovat menettäneet luottamuksensa palvelujärjestelmään ja ihmisoikeuksiensa toteutumiseen.

Pysyvät ja kestäville arvoille perustuvat vuorovaikutussuhteet ovat ratkaisevassa asemassa vammaisten ihmisten elämässä. Jotta palveluidenkäyttäjät tulevat ymmärretyiksi ja kuulluiksi, on erilaisten kommunikaatiotapojen tunteminen erittäin tärkeää. Tämä vaatii henkilöstöltä sitoutumista ja pitkäaikaista kontaktia vammaisen palvelunkäyttäjän tukena sekä yhteistyötä läheisten kanssa.

"Kenenkään vammaisen henkilön ei pitäisi joutua pelkäämään tärkeiden ja merkityksellisten ihmisten vaihtumista arjessaan kilpailutusten vuoksi", sanoo Tarja Parviainen Autismi- ja Aspergerliitosta.

Suomesta on lähtenyt useita vetoomuskirjelmiä Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle kilpailuttamisen aiheuttamista ongelmista. Ensimmäistä kirjelmää käsiteltiin 28.11.2017, jolloin Euroopan komission edustaja totesi, että vammaisten ihmisten palveluja ei EU-lainsäädännön näkökulmasta tarvitse kilpailuttaa. Suomen kaltaista menetelmää ei käytetä mm. Irlannissa, Belgian Flanderissa ja Itävallassa. Suomessa kilpailuttamista on perusteltu pienten ja naisyritysten tukemisella sekä julkisten kustannusten alentamisella. Suomessa on kuitenkin käynyt juuri päinvastoin.

"Kilpailutusten myötä hoivapalvelut ovat keskittyneet kolmen suuren, kansainvälisen pääomataustaisen yhtiön haltuun kymmenen viime vuoden aikana. Keskittyminen on heikentänyt alueellista ja paikallista, monipuolista elinkeinorakennetta. Kilpailuttamismenettely aiheuttaa myös lisäkustannuksia kunnille", sanoo Markku Virkamäki Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnasta.

Kilpailuttamisen tai niihin liittyneiden yrityskauppojen myötä huonontunut palvelu on lisännyt pahimmillaan myös erikoissairaanhoidon kustannuksia. Nämä kustannukset eivät näy muun muassa kuusikkokuntien vammaispalveluiden kustannusvertailuissa. Heikentynyt tuki voi heijastua esimerkiksi palvelun käyttäjän epilepsian kohtaustasapainoon ja vaatia erikoissairaanhoidon palveluita.

"Epilepsia on liitännäissairautena noin 24-50 %:lla vaikeasti kehitysvammaisista henkilöistä. Kohtaustasapaino on saavutettu erikoissairaanhoidon moniammatillisena, pitkäjänteisenä työnä. Tätä tilaa ei kannata uhata huonolla, osaamattomalla palvelulla", painottaa Sari Tervonen Epilepsialiitosta.

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen taustalla olevat 32 vammaisjärjestöä toivovat, että eduskunnan käsittely mahdollistaisi kilpailutusmenettelyn uudistamisen Suomessa.

Lisätietoja

Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, Autismi- ja Aspergerliitto
tarja.parviainen(at)autismiliitto.fi, p. 050 409 7940

Sari Tervonen, toiminnanjohtaja, Epilepsialiitto
sari.tervonen(at)epilepsia.fi, p. 050 368 4554

Markku Virkamäki, Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta
markku.virkamaki(at)kvps.fi, p. 040 565 5370

Vammaisfoorumi ry on 32 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta on järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto, joka tekee työtä laadukkaiden palveluiden puolesta.

Kommentoi

Osallistu keskusteluun, ota kantaa ja kerro ajatuksesi!

Täytäthän kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.