Eduskunta on antanut vastauksensa Ei myytävänä! -kansalaisaloitteeseen

Kirjoitettu: 6.3.2019, KVPS

Vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä huoli kuultiin ja työ kohti lakitasoista muutosta jatkuu.

Tiedote 6.3.2019

Eduskunta on antanut lopullisen vastauksensa Ei myytävänä! -kansalaisaloitteeseen täysistuntokäsittelyssä tiistaina 5.3.2019. Eduskunta katsoi, että aloitteeseen sisältyvä hankintalakia koskeva lakiehdotus ei ole toteutuskelpoinen. Eduskunta hyväksyi talousvaliokunnan mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset, jotka velvoittavat tulevaa hallitusta toimiin.

Eduskunta tunnusti Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen allekirjoittajien esiin tuomat ongelmat vammaisten henkilöiden elämänmittaisten, välttämättömien palveluiden kilpailutuksessa, ja niihin on suhtauduttu vakavasti. Jatkovalmistelu tapahtuu sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa asiantuntijaryhmässä, johon Kansalaisaloitteen edustajat ja vammaisjärjestöt nimeävät edustajansa eduskunnan päätöksen mukaisesti.

”Vammaisjärjestöt haluavat kiittää kaikkia vammaisia henkilöitä ja perheitä, jotka ovat kertoneet tarinansa, sekä kaikkia kansalaisaloitteen allekirjoittajia ja suojelijoita. Järjestöt kiittävät sosiaali- ja terveysvaliokuntaa, talousvaliokuntaa ja kansanedustajia asian asiallisesta käsittelystä”, sanoo Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Markku Virkamäki, kansalaisaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja.

Kiitoksen ansaitsevat myös lausuntoihin sisältyvät lausumaehdotukset, jotka antavat mahdollisuuden laatia palveluiden järjestämistä koskeviin erityislakeihin lakitasoiset säädökset takaamaan vammaisten henkilöiden elämänmittaisten ja välttämättömien palveluiden kestävän järjestämisen ja niiden kilpailuttamisen lopettamisen.

”Edellytämme, että asiantuntijatyöryhmä pääsee aloittamaan työnsä nopeasti ja että Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteet ovat mukana myös tulevassa hallitusohjelmassa”, korostaa Tarja Parviainen, Vammaisfoorumi ry:n varapuheenjohtaja.

Talousvaliokunnan lausumaehdotukset

www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/TaVM_35+2018.aspx

  1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto nimittää asiantuntijaryhmän, jossa ovat mukana aloitteen tekijöiden ja vammaisjärjestöjen edustajat, arvioimaan ja valmistelemaan viipymättä tarvittavat säädösmuutokset, joiden avulla turvataan vammaisten henkilöiden osallisuus ja oikeussuojakeinot heitä koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi asiantuntijaryhmän tulee selvittää sosiaali- ja terveyspalveluja ja hankintalainsäädäntöä sekä niihin liittyvää neuvontaa ja ohjeistusta koskevat muutostarpeet sosiaali- ja terveyspalvelujen, mukaan lukien Kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen, hankintojen kehittämiseksi. Tarvittavat säädösmuutokset on annettava eduskunnalle mahdollisimman pian.
  2. Eduskunta edellyttää, että vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta vahvistetaan osana asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön valmistelua.
  3. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää ja varmistaa vammaispalvelujen tarjoamisen edellytyksiin, kuten toimitiloja koskeviin vaatimuksiin, liittyvän lainsäädännön tarkoituksenmukaisuuden ja siihen liittyvän ratkaisu- ja valvontakäytännön yhtenäisyyden palvelujen käyttäjien yhdenvertaisuuden ja palveluntarjoajien tasavertaisten kilpailuedellytysten turvaamiseksi.

Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta

Lisätietoja:
Markku Virkamäki, kansalaisaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja, puh. 040 5655 370
Tarja Parviainen, Vammaisfoorumi ry:n varapuheenjohtaja, puh. 050 4097 940

Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen, eli Ei myytävänä! -nimellä tunnetun kansalaisaloitteen tavoitteena on lopettaa vammaisten henkilöiden elämänmittaisten, välttämättömien palveluiden järjestäminen kilpailuttamalla. Aloite keräsi kaikkiaan 72 059 allekirjoitusta.

www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2538

www.eimyytavana.fi

Kommentit

MarjaHelinä kommentoi 12.3.2019 klo 22:50 #

Kelaan on saatava töihin vammaisten asioihin ruohonjuuritasolla perehtyneitä henkilöitä! Köyhien kehitysvammaisten toimeentulotukiasiat käsitellään mekaanisesti hakijoiden kokonaistilannetta huomioimatta! Päätösten teosta puuttuu kaikki inhimillisyys ja ymmärrys vammaisia ihmisiä kohtaan. Tuijotetaan pykäliä ja päätetään tuntemattomien, kasvottomien asiakkaiden asioita teknisillä päätöksillä, joissa ei huomioida kuin kokonaislaskelmat. Ihmiset täytyy kohdata kasvokkain ja antaa heille mahdollisuus puhua omasta puolestaan mitä he tarvitsevat.jokaisella on oikeus hyvään elämään, vaikka sitä säätelee Kelan kaltainen jähmeä fossiili


Kommentoi

Osallistu keskusteluun, ota kantaa ja kerro ajatuksesi!

Täytäthän kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


Lisätietoja