Tapio ja Kaija Sunin muistorahasto

Tapio ja Kaija Sunin muistorahasto tukee perheiden jaksamista ja lapsuudenkodissa tehtävää hoitotyötä. Muistorahasto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttivaroja.

Kunniapuheenjohtajamme Tapio Sunin ja hänen vaimonsa Kaijan yhteisenä elämäntyönä oli edistää kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvointia. Sosiaalineuvos Tapio Suni oli Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Palvelusäätiön pitkäaikainen puheenjohtaja sekä yksi Imatran Seudun Kehitysvammaisten Tuen perustajista.

Tapio ja Kaija Sunin muistorahasto jatkaa heidän arvokasta elämäntyötään. Rahastosta jaetaan perheille avustuksia, joiden tarkoituksena on tukea vanhempien ja omaishoitajien jaksamista sekä lapsuudenkodissa annettavaa hoivaa ja huolenpitoa.

Muistorahaston ovat perustaneet ja sille alkupääoman lahjoittaneet Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kehitysvammaisten Tukiliitto, KVPS Tukena Oy ja Imatran Seudun Kehitysvammaisten Tuki.

Rahaston toiminnasta ja sen varojen käytöstä vastaa toimikunta, johon kuuluvat Kehitysvammaisten Palvelusäätön puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, KVPS Tukena Oy:n toimitusjohtaja ja Imatran Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n puheenjohtaja, joka edustaa myös Kehitysvammaisten Tukiliittoa.

Muistorahasto myöntää perheille avustuksia

Tapio ja Kaija Sunin muistorahaston avustukset on tarkoitettu kehitysvammaista perheenjäsentä kotona hoitavien perheiden yhteiseen lomaan, vapaaseen ja virkistykseen. Avustus voidaan myöntää myös perheen yhdessä tekemään kotimaan matkaan.

Muistorahastosta jaettiin avustuksia ensimmäisen kerran keväällä 2015. Avustuksia myönnettiin yhteensä 10 800 euroa 25 perheelle. Avustusten toinen hakukierros järjestettiin keväällä 2017. Muistorahastotoimikunnan mukaan monen perheen arki on hyvin haastavaa.

1.8.2016 alkoi vuoden kestävä Anna hetki perheelle -keräys, jonka tuotolla kartutetaan muistorahaston varoja. Keräysaikana lahjoituksen muistorahastolle voi tehdä puhelimitse, verkkopankissa tai laskulla. Vuoden aikana järjestetään myös useita tapahtumia ja tempauksia.

Lisätietoja Anna hetki perheelle -varainkeräys

Muistorahasto ottaa vastaan lahjoituksia

Tapio ja Kaija Sunin omassa elämässä ja heidän yhteiskunnallisessa toiminnassaan korostuivat voimakkaasti perhearvot ja toisista välittämisen ajatus. Perheiden jaksamisen tukeminen on edelleen ajankohtaista ja tärkeää.

Rahaston perustajat tekevät työtä sen eteen, että rahastolla on tulevaisuudessa varoja perheiden auttamiseen. Muistorahaston varoja kartutetaan etsimällä yhteistyökumppaneita, joita perheiden jaksamisen tukeminen kiinnostaa. Muistorahasto ottaa kiitollisena vastaan lahjoituksia ja testamenttivaroja.

Muistorahastolle lahjoituksen tehdessään voi olla varma, että varat käytetään kokonaan kehitysvammaista perheenjäsentä kotona hoitavien perheiden tukemiseen.

Lahjoituksen voi halutessaan tehdä muistorahaston tilille:
Tilinumero FI 27 1146 3000 8713 65
Maksuviite 10647


Lisätietoja