Tietosuojaseloste

Tämä on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja KVPS Tukena Oy:n tietosuojaseloste, jossa kerrotaan verkkosivujemme kautta välittyvien henkilötietojen käsittelystä.

Sivuston keräämät tiedot

Sivustomme (www.kvps.fi ja www.tukena.fi) käyttävät evästeitä ja Javascript-koodia, joiden tarkoitus on avustaa anonyymien statistiikkatietojen keräämisessä. Statistiikkatiedot toteutetaan Google Analytics -palvelun avulla. Näiden anonyymien statistiikkatietojen avulla ei kyetä tarkkailemaan tai identifioimaan yksittäisiä käyttäjiä. Sivustomme toimivat myös silloin, kun Javascript-koodin suoritus ja evästeet on estetty selaimessa.

Käyttäjien luovuttamat tiedot

Käyttäjien sivustojemme kautta itse luovuttamista tiedoista on laadittu alla oleva rekisteriseloste.

Rekisterin pitäjät

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja KVPS Tukena Oy
Pinninkatu 51, 33100 Tampere
puh. 0207 713 500 (vaihde)

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tuomas Lehtonen
Pinninkatu 51, 33100 Tampere
puh. 0207 713 525
tuomas.lehtonen@kvps.fi

Rekisterin tietosisältö, käyttötarkoitus, säilytysaika ja suojaaminen

Rekisterin tietosisältönä ovat sähköisesti annettujen palaute- ja muiden lomakkeiden kautta välitetyt tiedot. Tietoja käytetään ainoastaan lomakkeen yhteydessä ilmoitettuun tarkoitukseen, eikä henkilötietoja käytetä tai varastoida muihin markkinointitarkoituksiin. Tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin asian hoitaminen sitä vaatii, esimerkiksi erilaisissa tapahtumiin ilmoittautumislomakkeistamme saatua tietoa säilytetään ainoastaan tapahtuman järjestelyjen vaatiman ajan. Lomakkeiden kautta lähetetty tieto saapuu salasanalla suojattuun tietokoneeseen, johon ei ulkopuolisilla ole pääsyä.

Tiedon suojaaminen ja luovutus

Saatuja tietoja ei luovuteta millekään muulle taholle. Poikkeustilanne, jossa vain rajoitettu määrä tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, on esimerkiksi nimitietojen ilmoittaminen hotellin tai muun majoituksen järjestäjälle majoitusvarausten hoitamista varten. Näissäkään tapauksissa ylimääräisiä, asioiden hoitoon liittymättömiä tietoja ei välitetä. Poikkeustilanteet on ilmoitettu lomakkeiden yhteydessä.

Tarkastusoikeus

Jokaisella palaute- tai muun lomakkeen lähettäneellä on oikeus tarkastaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Tietojen tarkistus- ja korjauspyynnöissä on esitettävä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Lisätietoja tarkistus- ja korjauspyynnöistä saa osoitteesta: tuomas.lehtonen@kvps.fi

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja KVPS Tukena Oy


Lisätietoja