Tilauskoulutukset

Koulutusta kehittämistyön tueksi

Toteutamme tilauksesta koulutuksia alan ajankohtaisista teemoista. Erityisosaamistamme ovat kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämiseen ja osallistumiseen liittyvät teemat. Hyödynnämme kehitysvammaisten kokemusasiantuntijoiden osaamista koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Meillä on vahva osaaminen myös läheisyhteistyöhön ja alan työyhteisöjen kehittämiseen liittyvistä teemoista.

Avaimet kansalaisuuteen

 • Ihmisoikeusnäkökulma ja aktiivinen tuki palvelujen järjestämisen lähtökohtana
 • Kehitysvammainen ihminen oman elämänsä päämiehenä
 • Yksilökeskeinen suunnittelu kehitysvammaisen ihmisen itsemääräämisen tukena
 • Voimaa elämänmuutokseen muuttovalmennuksella
 • Sosiaalisten suhteiden vahvistaminen ja lähiyhteisöllisyys
 • Intensiivinen vuorovaikutus

Toimiva työyhteisö kansalaisuuden tukijana

 • Läheisyhteistyö kehitysvammaisen henkilön hyvän elämän tukena
 • Työkaluja laadukkaaseen palveluun
 • Toimivan työyhteisön rakennuspalikat
 • Työyhteisön vuorovaikutusta rakentamassa
 • Kehitysvammaisten ihmisten asumisen ja palveluiden muotoilu

Kehitysvammaisten ihmisten palvelurakenteet ovat muutoksessa. Tarjoamme koordinointi- ja konsultointiapua kunnille ja kuntayhtymille strategiseen suunnittelutyöhön tilaajan tarpeiden mukaisesti.

Teemme kunnille ja kuntayhtymille kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä palvelutarpeiden kartoituksia, jotka tukevat palveluiden ja tukitoimien ennakointia ja kannattavuutta. Näin voimme edistää kehitysvammaisen henkilön edellytyksiä elää yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Oppilaitosyhteistyö

Teemme yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa. Etsimme oppilaitoskumppaneita, joiden kanssa kehittää nykyaikaisia, innovatiivisia, työelämälähtöisiä ja asiakaskeskeisiä opintokokonaisuuksia. Tarjoamme uusinta tietoa kehitysvamma-alan ajankohtaisista tuulista ja tulevaisuuden näkymistä. Erityisosaamistamme ovat kehitysvammaisten henkilöiden osallisuuteen ja itsemääräämiseen liittyvät teemat. Käytämme koulutuksissamme kehitysvammaisia henkilöitä kokemusasiantuntijoina.


Lisätietoja