Julkaisut ja raportit

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja yhteistyökumppaneiden julkaisuja ja raportteja. Suurin osa julkaisuista ja oppaista on saatavilla ilmaisena verkkojulkaisuna. Voit tilata painettu julkaisuja erillisellä tilauslomakkeella ja linkin aiempiin julkaisuihin löydät sivun oikeasta reunasta.

 

Näin minä pärjään! -verkkojulkaisu (pdf 5 MB)

Oma arvioni avun ja tuen tarpeistani

Mitä asioita osaan ja mihin tarvitsen apua ja tukea? Näin minä pärjään! on selkokielinen julkaisu avun ja tuen itsearviointiin. Opas sanoittaa ihmisille tärkeitä asioita, vahvuuksia, tarpeita, toiveita ja omaa käsitystä hyvästä elämästä. Opasta voi hyödyntää esimerkiksi osana palvelusuunnitelmia tai elämäntilanteiden kuvauksia.

 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2017.
 • Verkkojulkaisu tallennettavissa verkkosivuiltamme.
  Julkaisun lomakkeiden täyttö mahdollista ainakin Internet Explorer -selaimella

Läheisyhteistyön kulmakiviä

Henkilökunta ja läheiset yhdessä hyvän elämän tukena

Kirja kokoaa yhteen ajatuksia avoimesta, luottamukseen perustuvasta vuorovaikutuksesta, jonka avulla henkilökunta ja läheiset voivat edistää hyvää arkea niin asumispalveluissa kuin työ- ja päivätoiminnassakin. Läheisyhteistyömme kulmakivet ovat hioutuneet useita vuosia kestäneen yhteisen kehittämistyön tuloksena. Kirja antaa äänen läheisyhteistyön asiantuntijoille – äideille, isille ja sisaruksille.

 • Elina Leinonen (toim.)
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2016.
 • Hinta 15 €

Final report of the project One of the Neighbours – Deinstitutionalisation in Finland 2011-2014 (pdf 6 MB)

No one is too disabled to live in a home of their own. This is what we thought in 2011 when we started the project One of the Neighbours – Deinstitutionalisation in Finland.
This idea has been part of the project all along, but what does it mean?

 • Service Foundation for People with an Intellectual Disability, 2016
 • Limited edition by print

Kipinöitä! - Tarinoita yhteisöllisyydestä (pdf 17 MB)

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Kipinöitä!-hankkeen loppuraportti

Raportin kahdeksan erilaista artikkelia esittelee Kipinöitä!-hankkeessa kertyneitä kokemuksia, sen tuloksia ja vaikutuksia.  Hankkeella tuettiin kehitysvammaisten ihmisten kansalaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden toteutumista ja sitä rahoitti Raha-automaattiyhdistys vuosina 2012-2014

 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2016.
 • Verkkojulkaisu

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämistyöstä (pdf 923 KB)

Raportti kuvaa sekä kotimaisia että kansainvälisiä kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämistyöstä ja mallin soveltuvuudesta palveluiden valinnanvapauden lisäämiseen.

 • Simon Duffy ja Aarne Rajalahti
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2016.
 • Verkkojulkaisu

Vertaistutkimus henkilökohtaisesta avusta (pdf 2 MB)

Kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien kokemuksia henkilökohtaisesta avusta

Vertaistutkimuksessa kehitysvammaiset ihmiset tutkivat, mitä mieltä toiset kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat ihmiset ovat heille tärkeistä asioista. Vertaistutkimus tuo kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten äänen entistä paremmin kuuluville. Järjestyksessään 3. julkaistun vertaistutkimusraportin teemana on henkilökohtainen apu.

 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiön vertaistutkimusverkosto, 2016.
 • Verkkojulkaisu & maksuton, rajattu painos

Opas oikeustoimikelpoisuuden käyttämisen ja oikeusjärjestelmän saavutettavuuden lupaavista käytännöistä (pdf 486 KB)

Pohdintoja YK:n vammaissopimuksen artiklojen 12 ja 13 toteuttamiseksi

Opas pyrkii tunnistamaan lupaavia käytäntöjä, joiden avulla kehitysvammaisia henkilöitä voidaan tukea harjoittamaan oikeustoimikelpoisuuttaan, tekemään omat päätöksensä sekä saavuttamaan oikeusjärjestelmän. Tarvittaessa apuna voivat olla ystävät, perheenjäsenet, ammattilaiset tai muut tukihenkilöt.  

 • AJuPID, Access to Justice for Persons with Intellectual Disabilities, 2015.
 • Verkkojulkaisu & maksuton, rajattu painos

Koti kauppatavaraksi (pdf 2 MB)

Vammaisten asumispalvelujen muutos 2000-luvulla

Tutkija Jukka Ohtosen tutkimus esittelee vammaisten ihmisten asumispalvelujen muutosta 2000-luvulla. Käänteen tekevänä pisteenä oli kansallisen hankintalain säätäminen 1.1.2007 alkaen. Asumispalveluyrityksistä on tullut vilkkaan kaupankäynnin kohteita, mikä on uutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

 • Toimitus Jukka Ohtonen
 • Vammaisten Asumisen Neuvottelukunta, 2015.
 • Verkkojulkaisu

Opas päätöksenteon tuesta henkilökohtaisessa avussa (pdf 5 MB)

Opas päätöksenteon tuesta henkilökohtaisessa avussa

Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on tukea vammaisen henkilön omia valintoja ja itsenäistä elämää. Jotkut henkilökohtaisen avun käyttäjät tarvitsevat tukea päätöksenteossa. Oppaan tarkoitus on luoda selkeää ohjeistusta ja antaa neuvoja päätöksenteon tukemiseen.

 • Kynnys ry – Assistentti.info ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2015.
 • Verkkojulkaisu

Ei laitos koskaan kotia voita (pdf 4 MB)

Yksi naapureista – laitosasumisen lakkautus Suomessa -hankkeen loppuraportti

Yksi naapureista -hankkeen (2011-2014) lähtökohtana oli unelma laitosasumisen lakkauttamisesta. Hankkeen alkaessa ajatus kohtasi epäilyksiä, ennakkoluuloja ja pelkoja. Viime vuosina usko yksilölliseen asumiseen ja elämiseen osana lähiyhteisöä on vahvistunut. Raportti kertoo laitosten lakkauttamisesta, erityisesti ihmisistä, joita se koskettaa.

 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2015.
 • Verkkojulkaisu & maksuton, rajattu painos

Herään vapaammin, hengitän helpommin (pdf 2 MB)

Kertomuksia lyhytaikaishoidosta

Perheiden ja työntekijöiden kertomat tarinat välittävät kokemuksia ja tuntemuksia lyhytaikaishoidosta ja sen merkityksestä arjen rakentumisessa.

Tarinat sisältävät perheitä vahvistavia ja heikentäviä kokemuksia – elämän haavoittuvuus on niissä läsnä. Kirja luo pohjaa arvojen pohdinnalle perheitä kohdattaessa ja perhelähtöistä toimintaa suunniteltaessa.

 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2015.
 • Verkkojulkaisu & maksuton, rajattu painos
 • Kirjan painos on loppuunmyyty

Avaimia arkeen (pdf 5 MB)

Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta

Avaimia arkeen on selkokielinen kirja, joka kertoo turvallisuudesta. Kirja keskittyy asioihin, joihin jokainen voi itse vaikuttaa. Aiheina ovat henkilökohtainen turvallisuus, palo- ja liikenneturvallisuus ja ensiaputaidot. Kirja soveltuu itseopiskelumateriaaliksi ja käytettäväksi oppilaitoksissa.

 • Toimittaneet Lauri Räty ja Petteri Kukkaniemi
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2015.
 • Verkossa selattava versio
 • Painetun julkaisun hinta 15 €

Tiedän mitä tahdon! -loppuraportti (pdf 2 MB)

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilusta vammaispalveluissa

Raportti kuvaa vammaispalveluja käyttävien henkilöiden ja heidän läheistensä sekä vammaispalvelujen ja projektin työntekijöiden kokemuksia, havaintoja ja johtopäätöksiä palveluiden yksilöllisestä suunnittelusta ja toteuttamisesta Tiedän mitä tahdon! -projektissa.

 • Marika Ahlstén (toim.), Elina Leinonen, Sirpa Palokari, Anneli Puhakka ja Aarne Rajalahti
 • Kehitysvammaliitto ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2014.
 • Verkkojulkaisu

Laitoshoidosta yhteisöllisiin palveluihin (pdf 2 MB)

Yhteiset eurooppalaiset suositukset laitoshoidosta yhteisöllisiin palveluihin siirtymiseksi

Suosituksia hallitun lasten, vammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja ikääntyneiden laitoshoidosta yhteisöllisiin vaihtoehtoihin siirtymisen toteuttamiseksi ja tukemiseksi Euroopassa.

 • Eurooppalainen asiantuntijaryhmä, alkuperäisteos 2012.
 • Painetun julkaisun hinta 20 €

Vertaistutkimusraportti (pdf 2 MB)

Kehitysvammaisten ihmisten kokemuksia työstä

Vertaistutkimuksessa kehitysvammaiset ihmiset tutkivat, mitä mieltä toiset vammaiset ihmiset ovat heille tärkeistä asioista. Vertaistutkimusverkoston toisen tutkimusraportin aiheena ovat kehitysvammaisten ihmisten kokemukset työelämästä.

 • Toimitus KVPS:n vertaistutkimusverkosto
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2013.
 • Järjestyksessään 2. julkaistu veraistutkimusraportti
 • Verkkojulkaisu & maksuton, rajattu painos 

Lähemmäs (pdf 3 MB)

Neljä polkua hyvinvoinnin paikalliseen rakentumiseen

Tämä Demos Helsingin ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön yhteistyössä tuottama tutkimusraportti on tutkimus lähiyhteisöjen roolista tulevaisuudessa. Raportissa on kuvattu neljän skenaarion kautta, kuinka lähiyhteisöt voivat rakentaa hyvinvointia vuonna 2025.

 • Toimittaneet Satu Korhonen, Juha Leppänen, Aleksi Neuvonen, Markus Wikholm, Mikko Annala ja Sanna Pasanen
 • Demos Helsinki ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2013.
 • Painetun julkaisun hinta 10 €

Näin minä pärjään! (pdf 2 MB)

Oma arvioni avun ja tuen tarpeistani

Mitä asioita osaan ja mihin tarvitsen apua ja tukea? Näin minä pärjään! on selkokielinen julkaisu avun ja tuen itsearviointiin. Opas sanoittaa ihmisille tärkeitä asioita, vahvuuksia, tarpeita, toiveita ja omaa käsitystä hyvästä elämästä. Opasta voi hyödyntää esimerkiksi osana palvelusuunnitelmia tai elämäntilanteiden kuvauksia. 

 • Toimittaneet Aarne Rajalahti, Kalle Ristikartano, Maisa Kosola, Marika Ahlstén ja Miia Koski
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2013.
 • Painetun julkaisun hinta 10 €

Yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä (pdf 435 KB)

Käytännöllisiä keinoja yksilökeskeiseen suunnitteluun

Opas tarjoaa käytännöllisiä keinoja yksilökeskeiseen suunnitteluun, tiedonhankintaan ja aidosti uudenlaisten toimintatapojen kehittämiseen. Alkuperäisteoksen on koonnut Helen Sanderson, The Learning Community for Person Centred Practices, UK.

 • Koonneet Helen Sanderson ja Gill Goodwin
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2013.
 • Verkkojulkaisu

Aktiivinen tuki (pdf 7 MB)

Näkymiä tukea tarvitsevan henkilön osallisuuteen

Miten saada selville yksilön elämän tärkeimmät asiat ja tukea häntä omien unelmien ja oman elämäntyylin toteuttamisessa? Julkaisun tavoitteena on laajentaa keskustelua aktiivisesta tuesta ja toimia apuvälineenä työyhteisöille, kun niissä pohditaan oman työn kehittämisen mahdollisuuksia.

 • Toimittaneet Kirsi Konola, Petteri Kukkaniemi ja Petra Tiihonen
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2012.
 • Painetun julkaisun hinta 10 €

Yksi naapureista (pdf 935 KB)

Yhteisöllisen asumisen kustannusvaikuttavuuden arviointi

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida laitosasumisen lakkauttamisen kustannusvaikutuksia. Pyrkimyksenä oli tuottaa kunnille ja muille sidosryhmille tietoa eri asumisvaihtoehtojen kustannuksista ja muista mitattavista vaikutuksista kehitysvammaisten ihmisten asumista koskevan päätöksenteon tueksi.

 • Toimitus Virpi Sillanpää
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja Tampereen teknillinen yliopisto, 2012.
 • Verkkojulkaisu

Minun suunnitelmani (pdf 2 MB)

Vihko oman elämän suunnittelun tueksi

Selkokielisen vihkon tarkoitus on auttaa kehitysvammaista tai muuten tukea tarvitsevaa ihmistä suunnittelemaan omaa elämäänsä. Oman elämän suunnittelua kutsutaan yksilökeskeiseksi suunnitteluksi.

 • Koonneet Aarne Rajalahti, Kirsi Konola, Sanna Kekki, Mervi Väisänen, Sirkka Ruikkala, Hanna Heikkilä, Susanna Hintsala, Mari Rajaniemi ja Minna Harjajärvi
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja Kehitysvammaliitto, 2011.
 • Painetun julkaisun hinta 15 €

Tilaa julkaisuja

Julkaisujen tilauslomake

Lisätietoja