Kotimaiset projektit

Erilaiset kehittämishankkeet ja kokeilemalla kehittäminen ovat tärkeä osa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimintaa ja kehittämistoiminnan kokonaisuutta.

Jotta kukaan ei jäisi yksin (2017-2019)

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hankkeen tavoitteena on vähentää kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yksinäisyyttä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Sexpo-säätiön ja Autismisäätiön kanssa.

Eurooppalainen vammaiskortti (2016–2017)

Euroopan komissio on myöntänyt rahoituksen EU:n Vammaiskortin (European Disability Card) toimeenpanemiseksi Suomessa. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö koordinoi usean tahon yhteistyöhanketta.

Älä missaa lapsuutta (2016–2018)

Älä missaa lapsuutta -hankkeen avulla kehitämme ja kartoitamme palveluja, jotka tukevat lasten mahdollisuuksia kasvaa omassa lähiyhteisössään laitosympäristön sijaan.

Kansalaisuuden avaimet (2016–2018)

Kansalaisuuden avaimet -hankkeessa edistämme ryhmämuotoisissa asumispalveluissa asuvien kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Alueelliset ATAK-hankkeet

Aktiivisen tuen alueellisissa kehittämishankkeissa vahvistetaan henkilöstön osaamista ja tuetaan kehitysvammaisten ihmisten osallistumista oman elämänsä suunnitteluun ja lähiyhteisönsä toimintaan.


Lisätietoja