Kansainväliset projektit

Projektit ja kokeilemalla kehittäminen ovat tärkeä osa Palvelusäätiön toimintaa ja kehittämistoiminnan kokonaisuutta. Kansainväliset projektit ovat useiden maiden yhteisiä kehittämishankkeita.

Implementing Inclusion in Schools – IIIS-projekti (2016–2019)

Projektin tavoitteena on kehittää inklusiivista koulua kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Projektissa lisätään peruskoulujen henkilöstön osaamista, jotta he voisivat paremmin edistää vammaisten lasten osallisuutta ja oikeuksia päivittäisessä työssään.

Projektin rahoittaja: Erasmus+ EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma

Steps – Sharing the European Pathways (2015–2017)

Projektin tavoitteena on jakaa kumppaneiden kokemuksia ja opittua tietoa laitosasumisen lakkauttamiseen liittyen.

Projektin rahoittaja: Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma

Unlocking Freedom through Adult Education -projekti (2015–2018)

Aikuiskoulutusta kehittävän Unlocking Freedom through Adult Education Erasmus+ -projektin yhteistyökumppaneita ovat Irlanti, Ranska ja Bulgaria.

Projektin rahoittaja: Erasmus+ EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma

Yhdenvertaisuus lain edessä: Access to Justice (2014–2016)

AJuPID tulee englanninkielisistä sanoista Access to Justice for Persons with Intellectual Disablities, oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä.

Projektin rahoittaja: Civil Justice Programme of the European Union

Kuvia


Lisätietoja