Hankintalaki syö palveluiden käyttäjien osallisuutta

Kirjoitettu: 6.7.2017, Markku Virkamäki

Sosiaalipalveluissa on saatu selvät todisteet siitä, että lain mukaisessa kilpailuttamismenettelyssä palvelun käyttäjällä ei ole osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia eikä oikeussuojakeinoja järjestettäessä häntä itseään koskevia, elämänmittaisia palveluja.

Mielipidekirjoitukseni 6.7.2017 Helsingin Sanomissa:

Markku Karppinen totesi (HS Mielipide 3.7.), että hankintalaki on pitkään toiminut julkista hallintoa vastaan sekä taloudellisesti että laadullisesti. Sosiaalipalveluissa meillä on nyt selvät todisteet siitä, että hankintalain mukaisessa kilpailuttamismenettelyssä palvelun käyttäjällä ei ole osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia eikä oikeussuojakeinoja järjestettäessä häntä itseään koskevia, elämänmittaisia palveluja.

Erään maakuntayhtymän kilpailutuksessa kuusi asukasta ja heidän läheisensä jäivät vaille etukäteistä substanssilakien mukaista vaikutusmahdollisuutta ja osallisuutta. Edes avun ja tuen tarpeen tilannetta ei selvitetty. He jättivät hankintapäätöksestä valituksen alueelliseen hallinto-oikeuteen ja siitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen sekä toista linjaa suoraan markkinaoikeuteen. Kaikissa tapauksissa heidän valituksensa jätettiin käsittelemättä ja hylättiin, koska ”he eivät ole asianosaisia”.

Tämä asiantila on kestämätön oikeusvaltion ja länsimaisen demokratian näkökulmasta. Se sotii täysin myös sote-uudistuksen tavoittelemaa sote-palvelujen kuluttajanäkökulmaa vastaan. Ennen kaikkea se heikentää – tässä tapauksessa – vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä inhimillistä ja oikeudenmukaista kohtelua sekä luo rakenteelliset edellytykset huonolle kohtelulle ja palvelulle muutoinkin.

Suomalaiset vammaisjärjestöt ovat käynnistäneet Ei myytävänä -kansalaisaloitteen, jonka tavoitteena on toteuttaa hankintalakiin sellainen soveltamisalan rajaus, että vammaisten henkilöiden tarvitsemat välttämättömät, elämänmittaiset palvelut rajataan hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle.

Näyttää siltä, että Suomeen mahtuu vain yksi totuus kerrallaan. Tässä kilpailuttamisen yksipuolisessa korostamisessa näyttää menevän monia tärkeitä arvoja pesuveden mukana. Tarvitsemme tasapainoisempaa menetelmää, jotta palvelutkin voivat kehittyä.

Markku Vrkamäki, toimitusjohtaja
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Kommentoi

Osallistu keskusteluun, ota kantaa ja kerro ajatuksesi!

Täytäthän kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.